Accueil

LAJAN ANBA TAB EK LAJAN DETOUNEN KA MENNEN'W ANBA LATE

LAJAN ANBA TAB EK LAJAN DETOUNEN KA MENNEN'W ANBA LATE

  Mèkrédi ki fini pasé a, an tribinal chinwa kondanen mè an gran vil yo ka kriyé Lyuliang  pou an zafè koripsion. Misié té risivwè pres 165 million dola di dives moun pou obtienn favè ek li-menm tou té détounenn bon lajan.

 Atjelman, tout krab-la mò an bari-a ba'y. Sé lanmò ka atann li. Lanmò anba kout fizi an krey solda. Zeng ZONGSHEN, sé non misié, pa jwenn pèsonn pou sa pwan défans-li apaw avoka'y. Pèsonn pé ké pléré ba'y non pli lè zot wè sé bal-la ké déchiktayé'y. Es kondanasion-tala...kondanab ? Nou sav ki adan laplipa sé gran péyi-a (sof lakay sé Méritjen-an), yo aboli zafè koupé tet oben fiziyé a. Men es sa lé di ki sé péyi-tala ni oblijéman rézon ?
   Lesplikasion yo ka ba sé ki abo ou koupé tet, fiziyé oben élektrokité an moun, sa pa ka opozé dot moun viré konmet sé menm kalté vakabonnajri-a. Sa vré, men, dapré nou, sé pa an rézon pou pa pini sé moun-lan ki koupab la. Lè ou volè, ou tjwè, ou anviolé oben ou détounen lajan piblik, fok ou péyé sa douvan lajistis ! An moun ka détounen lajan piblik dis fwa pli isalop ki an ti volè mobilet davwa lajan piblik sé lajan pep-la ek lè ou ka mété'y nan poch-ou, sé pep-la ou ka volè.
   Kod pou pann yo, chez élektrik oben fizi, mi sé sa ki bon ba yo !...

 

Pages