Accueil

Laliwondaj liméwo 14 - Twazyèm PENGA : Koulè WOU-PIMAN

Hector POULLET
Laliwondaj liméwo 14 - Twazyèm PENGA : Koulè WOU-PIMAN

Danjé opéyi !

Movétan-la si nou onfwa-onfwa.

Sa kay vini bandé cho toubòlman adan apwochan twa zè-d-tan.

Pòté mannèv viré-rantré akaz a-w pou mété kò a-w alabri ;

Aprésa défann wousòti kèlanswa poukisa.

Palapenn sèvi èvè téléfonn annisòf si sa oblijé.

Rété ka kouté sa i ka pasé.

Pa chaléré, pa pèd lakat.

Rété alabri  atann yo bay lotorizasyon sòti.

Pwan loto anni si ou tann tout chimen débaré.

Pages