Accueil

Lanné nef : ki manniè zot pa lé yo toujou douvan nou ?

Lanné nef : ki manniè zot pa lé yo toujou douvan nou ?

  Nou toujou la plenn kò-nou ki Blan éwopéyen ek méritjen toujou douvan nou, ki yo ka kolonizé nou, volè riches-nou, espwaté pep-nou, bagay kon sa. Asiré-pa-pétet sa dwet vré, mé es ayen ki sa ki ni adan dominasion-tala ? Es pétet nou pa ka lévé sifizanman bonnè adan lanné-a pou travay, pou ba fes-nou twa tap ?

   Davwè annou gadé titak ki dat nou ni pou sé Lanné nef nou an :

       . Lanné nef chinwa : 17 févriyé 2018 (ou sé pé ba kò'w plis balan).

      . Lanné nef maya : 26 févriyé (ou ka bat-dous).

      . Lanné nef iranien (Norouz) : 20 mars (bennen kò'w titak).

     . Lanné nef zendien (Diwali) : 7 novanm (ou ka dòmi).

     . Lanné nef mizilman : 11 septanm (tet-ou toujou anlè).

     . Lanné nef neg (Kwanzaa) : 26 désanm (ou ka fouté fè).

     . Lanné nef polinésien : pa menm ni !

   Kivédi Blan-an ka wouvè lanné-a avan tout lézot pep asou latè ek pannan nou la ka graté grenn-nou ek bat tanbou, lontan sé mésié za vréyé fizé adan lespas oben envanté tjek bagay estwòdinè...

Pages