Accueil

Lawviè ka vréyé labou, dé mè tou

Lawviè ka vréyé labou, dé mè tou

   Sa ka fè siek-tan ki Lawviè-dé-Pè, ki ka fè lalinman ant komin Sen-Piè ek komin Préchè, ka antré an débownasion lè zot wè gwo lapli ka tonbé. Lè sa ka fet, sa enposib janbé dlo anrajé-a amwens ki ou paré ped lavi'w. Kifè moun ka rété blotjé lé dé bò lawviè-a, ka atann siel-la klèsi titak ek tjek an lanbéli fè tan paret.

   Kidonk sé pa dépi 2 lanné selman débownasion-tala ka fet. Sé pa dépi CHABEN rivé an tet la-CTM.vAvan'y, LETCHIMY rété 5 lanné ka mennen Konsey réjional ek pannan tout tan-tala, ni anchay mové tan ki pasé asou Matinik ek chak kou-a, Lawviè-dé-Pè té ka fè menm djendjen-an.

   Kifè nou pa ka konpwann ki manniè, jòdi-jou, mè Sen-Piè ek ta Préchè a pé vréyé bon labou (san fè pies jé-di-mo) kon sa ek ka ekzijé ki la-CTM konstwi an pon pa anlè lawviè-a. Poutji lè LETCHIMY té o pouvwè, yo pa janmen ouvè bouch-yo pou mandé ayen ?

   Epi fok pa sé mésié pwan konstriksion pon pou an labitid non pli. Sé pa afos ou ka ni pon adan an péyi ki péyi-tala oblijéman dévlopé. Ou pé ni bel pon, bel won-pwen, bel lawout, bel lotowout, épi sé pa an tjou-patat péyi-a ka pwodui. Anni gadé Matinik !...

Commentaires

Véyative | 01/01/2018 - 10:48 :
Un peu de cynisme: ma foi, il suffit d'attendre que la pluie s'arrête pour traverser...

Pages