Accueil

Lè i ké chapé-tonbé-désann nan lanmè épi zot, pa vini pléré !

Lè i ké chapé-tonbé-désann nan lanmè épi zot, pa vini pléré !

   Nou toujou enmen bagay ki bon maché, mé nou ka bliyé an ti-pawol kréyol ki ka di'w kon sa : bon maché ka kouté chè. Ni an lot ki ka prévienn ou : chandilié kouté pli chè pasé lantèman. Ki sa sa lé di ? Ki sé pa davwè an bagay pres pou ayen ki sé an bon bagay. Kontel zafè konpanyi avion an, LEVEL, ki ka pwopozé vréyaj senp (alé oben déviré) ant la Fwans épi Matinik pou anni...99 éwo. Kivédi pri biyé-a ké mwen chè ki pou alé Gwadloup ki tou pré a !!! Pri an biyé Matinik-Gwadloup oliwon 110-120 éwo, si sé pa plis délè.

   Kidonk ki manniè LEVEL pé fè pou mété pri biyé a sitelman ba ?

   Yo ké espitjé nou ki pé ké ni sèvis manjé abò avion-an, ki avion-an ké toujou foulbak, ki yo ké chwézi an lawout ki pi kout pou sa ékonomizé lésans kisasayésa...Pa pè pou sa ! Yo ké sa touvé bel plodari pou fè zié-nou kléré ek pou fè nou batjé abò, mé ki kalté model avion yo ké mété anlè lin-lan ? Yo ni avion asou l'Ewop, mé si an avion trapé an tjak, i pé désann lamenm ek atéri adan nenpot ki péyi. Lè i ké nan bonmitan loséyan Atlantik la, ki manniè i ké fè, apa lé Zasò ?

   Nou za trapé an mové lespérians épi WEST CARIBBEAN, fok pa nou sé viré fè menm lérè-a. Fok sé mésié Laviasion sivil la vérifié léta sé avion an LEVEL ké mété asou lin-lan ek nou menm lan, sé vréyajè-a, fok nou véyatif pou yo pa fè nou pwan dlo mouchah pou let an lot kou ankò...

Pages