Accueil

Lè ou vwè lé dé bò-la ja izé...

Lè ou vwè lé dé bò-la ja izé...

   Tini on paket fanm lè zot vwè yo rivé a 40 an, yo ka sibitman pwan konsians kè fo yo chanjé direksion a vi a yo. Lè yo té adan jénes a yo, yo té ka fè bel ganm, bel lentérésan, sirtou si yo té bel é yo pa té ka asepté nenpot nonm vini bòdé yo. Aprézavwa yo bien soté-maté, pwofité dè lavi, pasé etsétéra nonm diféran, yo ka réyalizé on lè kè fo yo pwan on konduit. Fo yo "kazé" yo kon lang fwansé la ka di.

   A lè-lasa, yo ka pòté-mannev pou chèché on "bon boug", on nonm ki sérié mé ki an menm tan-la, ni lajan. Misié pé led kon timoun a Man Ibè, yo bien foutépamal. Sa ka entérésé yo sé trapé on mayé, trapé on gran kaz é ni on papa ba timoun a yo piskè, pi souvan kè rarman, yo ja ni yonn, dé oubien twa timoun. Timoun kè yo fè adan périod a bòdé a yo, lè yo té jenn é té ka kouri adan tout swaré ki té tini.

   Kon gran-nonm an tan lontan té enmé di : "Sé kalité a fanm-lasa ka ba mako tout ji a yo, tout bon ji a yo lè ou vwè yo jenn é lè ou vwè 40 an rivé si tet a yo, lè lé dé bò-la ja izé, sé a moman-lasa yo ka chèché kek kouyon pou ranmasé yo."  Sa i ka antann pa "lé dé bò", sé pa dot ki "lé dé bò a kokot-la". Kivlédi fanm-la ja izé lé dé bò a koukoun a'y épi lè i pa rété argis ankò, i ka koumansé di (kon adan vidéo-la ki pi ba artik-lasa) :

   "Je ne suis pas un matelas !"

   Ay fè on lous pété an né a'w, ti manzel, kon moun Matinik ka di ! Ou viv tout vi a'w bienkonmifo, ou koké adwet-agoch, ou fè tout lentérésan a'w é alè, ou ka chèché on nonm pou trapé on respektabilité. Ou dwet pwan nonm pou rèsiklè. Rèsiklaj sé pou zòdi tousel...

Pages