Accueil

Lè ou wè timanmay ka batjé adan an gawoulé...

Lè ou wè timanmay ka batjé adan an gawoulé...
   Tout moun rimatjé ki dépi 3 simenn éti an bidim gawoulé lévé atè l'Aljéri, pa ni kout fizi, pa ni kout woch, pa ni grinad ka fè zié pléré, pa ni krazé-brizé pies magazen oben restoran. Sé an gawoulé ki nofwaf kité nofwap ka alé ek tout Aljérien anni batjé adan.
 
    Ki jenn moun ki viékò, ki fanm ki nonm, jik timanmay mété kò-yo adan menm larel-la : yo ka rifizé ki met-a-manyok péyi-a, Abdelaziz BOUTEFLIKA, prézanté kò'y adan éleksion pou fè an 5è manda. Dotan plis ki misié enpiok dépi lanné 2013 éti i té trapé an gwo konjésion ki fè i pa ka menm palé ek maché ankò.
   Foto-a ki ka ilistré artik-tala bidjoul toubannman. I ka montré nou an ti manmay ki vlopé adan an drapo aljérien. Ki laj i dwet ni ? Pa plis ki 6 lanné antouléka. Eben, tibolonm-tala pa pè manifesté ek soutou, i pa pè pwoché bò sé manblo-a ki yo menm__anni gadé fidji-yo !__ka sanm yo kontan bon kalté kontan an. Ni adan yo ka jis ri sa oben ka gadé tibolonm-lan konsidiré yo té papa'y.
   Ni moun ka prétann ki délè, an foto ka palé anchay fwa plis ki an teks ki matjé. Enben, adan ka-tala, épi kalté foto-tala, nou pé di ki sa vré !...

Pages