Accueil

LE SE POU TRAPE LAJAN ARAB LA, PA NI ZAFE VWEL ANKO !

LE SE POU TRAPE LAJAN ARAB LA, PA NI ZAFE VWEL ANKO !

   Dépi yonndé lanné, sé an zafè vwel ka anni terbolizé lespri sé Fwansé-a.

  Konsidiré sé sel bagay ki pli pòtalan, konsidiré zafè lajan laritret ka fonn, chomaj ka wosé, zòdiyaj (polision) ka fè siwawa, jenn moun ka fè vakabonnajri davwè lékol mété yo déwò two bonnè kisasayésa..., konsidiré tou sa pa té ni plis valè ki maré chivé'w épi an vwel.
  Lè ou kay adan sé gran péyi dévlopé a kontel l'Anglitè, l'Almay, lé Zéta-Zini, Kannada oben menm adan dé piti péyi kon Babad oben la Réinion, moun bien sanfoutépamal ki fanm mizilman ka maré tet-yo épi an vwel. Ba sé péyi-tala, ou ni dwa abiyé kon ou lé, sa sé zafè'w ! Sa ka gadé'w, wou yonn.
   Men atè la Fwans, mi Séna-a fini voté an lwa pou entèdi manman-yich akonpayé yich-yo adan sorti eskolè !!! Erez-di-bonnè, pies sénatè ki Matinik ki Gwadloup ki Guiyàn pa voté lwa kouyon ek isalop tala.
   Sof ki lè sé Fwansé-a bizwen mandé sé Arab-la lajan, lè yo bizwen vann zam ba yo, lè yo bizwen trapé bidim kontra ba lantoupriz-yo, a lè-tala, tout blablabla asou vwel ka anni disparet adan an batzié !
   Konpowtasion-tala ni an non...

Pages