Accueil

Lékol Plato Fofo vini Lékol Joslin Beroard

Lékol Plato Fofo vini Lékol Joslin Beroard

    Sé jòdi-a éti lékol pou timanmay Plato Fofo a, atè komin Chelchè, vini pwan non an chantez mapipi lakay-nou, an madanm ki doubout ek ka rann nou fiè : Joslin Beroard. Sé lanméri Chelchè ki pwan désizion-tala ki tonbé ofilaplon pis nan menm lè-a ni an kolok asou zouk ka woulé asou kanpis Chelchè a.

  Sa titak ra ki adan péyi-nou an, yo ka gloriyé an artis oben an matjè toupannan i vivan. Pli souvan ki rarman, sé lè moun-lan za monté nan Galilé ki nou ka chonjé ba an lari oben an lékol non'y. Enben kou-tala, sé lè Joslin vayan toujou (KASSAV' fini fété 40 lanné lekzistans-li), sé lè li ek gwoup li a ka kontinié kraché-difé toupatou oliwon latè ki lanméri Chelchè ba'y lonnè ek respé i mérité.
   WOULO-BRAVO !...
 
Image: