Accueil

Makoumè, zanmiyez ek bokantè-nati ka gloriyé kò-yo

Makoumè, zanmiyez ek bokantè-nati ka gloriyé kò-yo

   Dimanch ki fini pasé a, asou plaj komin Karbé, pasé 400 moun té vini gloriyé makoumè, zanmiyez ek bokantè-nati (transgenre/transgender). Sé pa primié fwa banboch-tala ka woulé pis tout moun ka chonjé ki sé adan komin li-Nò tala, primié mayé ant moun menm nati (sexe/sex) té fet : an Nègres épi an fanm blan. Lanné-tala té ni anchay fwa plis moun ki lézot lanné, bagay ki ka montré ki makoumè, zanmiyez ek bokantè-nati pa pè montré kò-yo ankò.

   An-tout-manniè, ni anlo moun ki kont sa. Moun ki adan légliz, moun ki konpwann fè makoumè oben zanmi sé mes Blan ki la, moun ki kouyon, ki ni ti lespri ek ki lé opozé lézot viv kon yo lé. Jis ni nasionalis ki kont sa tou (aussi/too) konsidiré sé an bagay ki pé koré goumen nasional nou !

   Ba nou, sé moun-tala ni dwa viv nati-yo kon yo ka santi, kon yo lé. Di ki dwa nou té ké di yo ki manniè pou yo viv ? Epi, es yo ka terbolizé (embêter/to annoy) lézot ? Es yo ka opozé nou viv lavi-nou kon nou lé a ? Ni anchay salopté ek vakabonnajri ka woulé asou ti tet zépeng-lan yo ka kriyé Matinik ek pèsonn pa ka di hak (rien/nothing). Djol tout moun fèmen. Kidonk fouté makonmè, zanmiyez ek bokantè-nati lapé !

   Sel bagay nou pé krititjé sé zafè banboch-yo (fête/feast) a ni an ti manniè asimilé, an ti manniè two éwopéyen oben méritjen, pis yo menm ka palé di "GAY PRIDE". Dapré nou, si yo lé plis moun soutienn yo, fok yo té ké imajinen an banboch ki pli kréyol, ki pli natif-natal...