Accueil

Manblo ka blotjé lantré Fon Larion

Manblo ka blotjé lantré Fon Larion

   Magré Préfè Matnik ek mè Sent-Lis la di kon sa yo té kay réglé pwoblem chimen litoral Sent-Lis la pou tout Matinitjé pé vini ponmnen oben benyen, ki sa kou ka konstaté jou dimanch 12 mé tala : an latilié manblo ka blotjé lantré Fon-Larion.

   Ki sa ka woulé la-a ?
   Es sé an ladjè, an voumlélé-a, Préfé-a ka chaché oben ki sa ? Lalwa fwansé klè asou sa : pèsonn pa andwa baré an chimen litoral kisiswa moun-la. Kidonk Matinitjé andwa goumen pou débaré tout koté éti dé isenbot désidé mété an bariè oben an masonn. Yo an dwa-yo !
  Ni dé sèten moun ka prétann ki sa pa poblenm ki pli grav, ki pli pòtalan, nan péyi-a ek yo ni rézon. Mé la éti yo pa ni rézon, sé ki kisiswa poblem-la, ki i piti ki i gran, sa nésésè goumen pou blijé Léta fwansé fè pwopriyétè ki ni kay nan bòdaj lanmè respekté pwop lalwa'y. Sé pa Neg ki fè lalwa-tala, sé Fwansé ki fè'y kidonk si atè an Fwans, Léta sa blijé moun respekté'y, poutji i enkapab fè'y nan ti péyi Matinik nou an ?
  Men, lè ou gadé, pétet sé Bétjé i ka chèché pwotéjé pis apré Fon-Larion, ni anlo dot koté, kontel Kap-Es (éti Bétjé ka viv) éti Matinitjé ké blijé alé pou débaré tou...

 

Image: 

Pages