Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

Matinik ké vini an péyi viékò

Raphaël CONFIANT

   Sé pres tou lé jou ki adan jounal, radio oben télévizion Matinik, yo ka apwann nou ki Man Entel oben Misié Entel trapé 100 lanné anlè tet-li. Matinik asou chimen pou vini péyi asou latè ki ni plis santènè apré Japon. Sé an bon bagay pis sa ka montré ki lavi-a éti moun Matinik ka viv la, swen yo ka risivwè nan lopital, manjé yo ka manjé (abo klowdékòn ka ba nonm kansè laposta) kisasayésa..., pa sitelman mové ki nou sé pé kwè. Si zot wè nou ka fè an siparézon épi gangan-nou, annou di sa ki té ka viv nan koumansman XXe siek-la, pa koté lé lanné 1900-1920, an tan "Lari Kaz-Neg", nou blijé rikonnet ki ni an patjé pwogré ki fet a nivo lasanté piblik.

   Men fok pa lo santènè-tala vèglé nou non pli davwè Matinitjé pa ka fè yich ankò dépi yonn-dé tan. Sa vré té ni an lépok, nan sé lanné 1950-60 la, éti fanm té ka fè délè 7, 8, menm 10 timanmay, men lépok-tala mò-téré dépi nanni-nannan. Dabò-pou-yonn, Léta fwansé mété zafè kontrasepsion nan péyi-a (estérilé, pilil kisasayésa...), apré BUMIDOM (Bureau des Migrations d'Outre-Mer) chayé-alé konmen jenn nonm ek jenn fanm nan sé menm lanné-tala pou ay djoubaké an Fwans. Epi plizanpli fanm vini ka djoubaké atè Matinik ek lè sa ka fet, kisiswa péyi-a, kantité timanmay yo ka mété asou latè ka anmwennzi. Jòdi-jou, nou rivé adan an sitirasion éti sé 1 timanmay, délè 2, an fanmi ka fè, men ni anlo fanmi tou ki pa ni pies yich. Kifè démograf ka apwann nou atjèman ki nonb timanmay nou ka fè pa sifizan pou sa rinouvlé sé jénérasion-an !

   Sa pa té ké sitelman grav si zot wè Matinik té ka risivwè anchay moun-vini kontel la Guiyàn oben Gwadloup pis sé moun-tala ka fè anpil yich, men malérezman Matinik sé téritwè fwansé ki ka risivwè mwen moun-vini (3% di popilasion-nou). Menm atè an Fwans, menm adan sé koté ki pli fondok la, yo ka akéyi plis moun-vini ki nou ! Annou dékatiyé yonn-dé chif pou dékouvè sitirasion-an an manniè pli klè : la Guiyàn ka risivwè 30.000 Ayisien, Gwadloup ka risivwè apochan 20.000 tandiski Matinik ka risivwè apenn 6.000. Menmsi délè moun-vini ka pwan bon fè, yich-yo ki fet an péyi-a ké vini moun péyi-a ek yo ké plenn sé lékol-la ek linivèsité. Apré, yo ké travay ek sa ké ba rékolonmi péyi-a an balan. Matinik okontrè, kon nou pa djè ni moun-vini, nou rivé adan an chimen-koré : nou ka distribiyé plis laritret ki salè. Kivédi nou ni plis moun ki ritrété ki moun ka djoubaké. Sa pa bon menm-menm-menm ba dévlopman rékolonmik péyi-a.

   Ki sa pou fè alò ? Es fok rété dé bra kwazé épi atann péyi-a anni déchèpiyé anmizi-anmizi anlè nou ?

   Ni dives kalté solision nou pé vréyé douvan, kontel pèmet jenn Antiyé ka viv an Fwans déviré an péyi-a dépi yo ni an pwojé lantoupriz. Pou ba yo an pal, la CTM sé pé prévwè an lanmonné espésial ba yo. Dézienm bagay nou sé pé fè, sé diskité épi Léta fwansé pou wè es i sé pé wouvè titak lalinman-nou pis an moun la Karayib, pou i vini Matinik, bizwen ki an Matinitjé risivwè'y lakay-li oben fok i ni an rézèvasion adan an lotel. Malérezman, viza-a sé anni pou 15 jou. Es sa pa té ké posib laji'y jik a 60 jou ? Kon sa si moun-andéwò a trapé an djob, i ni dwa rété Matinik. An twazienm bagay tou, sé risivwè moun-kouri-vini kivédi moun ka chapé-kouri-kité péyi-yo davwa ni an ladjè lakay-yo oben tjek katastwof kon an goudougoudou. Nou sé pé risivwè omwens 3.000 Sirien. 

   An tout manniè, si nou pa fè ayen, si éli-nou pa chaché an manniè pou popilasion-nou pé wosé adan sé lanné-a ka vini a, adan mwens ki an dimi-siek, i ké denngolé a 350.000 moun. Es sé sa nou lé ?... 

 

Vokabilè :

Abo : malgré ; bien que.

Anni : seulement.

Anmwennzi : diminuer.

Davwè : parce que.

Déchèpiyé : s'effriter.

Denngolé : dégringoler.

Djoubaké : travailler.

Fondok : reculé.
Gangan : ancêtre.

Goudougoudou : séisme.
Kisasayésa : etc.

Kisiswa : quel que soit.

Lalinman : frontière.
Laposta : prostate.

Moun-kouri-vini : réfugié.

Moun-vini : immigré.

Pòtalan : important.

Rékolonmi : économie.

Rékolonmik : économique.
Siparézon : comparaison.

Tou : aussi.

Commentaires

Kuroneko Yamato | 29/06/2016 - 15:56 :
Mwen dakò épi'w toubònman. Mwen ka rété o Japon atjèlman é si péyi-à té pé ba mwen on pal mwen té kéy viré kréyé lantoupriz bò Senpiè...

Pages