Accueil

Méritjen-an ka respekté lang-nou, men Matinitjé-a ka dérespekté'y

Méritjen-an ka respekté lang-nou, men Matinitjé-a ka dérespekté'y

   Lè ou rivé nan vil Miami ek dayè adan pliziè dot koté adan léta Florid, ou ka anni wè etsétéra panno ki matjé adan 3 lang : anglé--panyol--kréyol. Kivédi sé Méritjen-an ka ba zépon natirel nou, lang kréyol la, lonnè-a ek respé-a i mérité a.

  Man lè ou fè tan gadé Matinik, ki sa ou ka wè ? Anlo bann initil asou Entènet ka dépotjolé kréyol la oben ka sèvi'y anni ki pou jouré oben fè djendjen. Kantapou sé sit-web la, pa menm palé ! Ba sé moun-tala, kréyol-la sé an tòchon-pié toubannman. Pi souvan ki rarman, yo ka mété an tit ki an kréyol, men tout lèrestan artik-la matjé an fwansé. Bann mal-mouton ki zot yé !
   Lè ou ladjé sé mal-mouton blogè a pou gadé sa ka fet a nivo politik, sé menm bankoulélé-a ki ka woulé pa rapot a kréyol : ki yo adwet ki yo agoch ki yo an mitan, sé menm bet-menm pwel. Kréyol-la pa ka ekzisté ba sé mésié ek sé madanm-tala, sof lè ni kanpay élektoral ek yo bizwen trapé votman TI SONSON.
   Yo tout-la, ki jounalis, ki blogè, ki politisien, ki grangrek, ki matjè liv kisasayésa..., sé adan lang fwansé a yo ka anni lolé bomaten-an-midi-oswè épi apré yo ké vini kalé gwo djol épé yo pou vini palé'w di "l'esclavage", "l'Egypte noire", "Le monde khémite" oben di kankan politik Matinik ki pa ka entérésé pèsonn, di lavi tel politisien oben tel chantè ka fè makak ba Blan.  
   Mi fè, ti tet zépenng Matinik tala, fout !...
Image: