Accueil

MI ASTERIKS A YO-LA KA PALÉ KRÉYOL !

Sa rivé nou ! Konnyéla Aksteriks ka palé kréyol. Ouv wè bab ? Okoumansman, lè an vwè liv –la, ,an té byen kontan, davwa sa ka montré ni mwayen, nou mofwazé nenpot ki biten an lang an nou. Men lé»w ka kalkilé ti tak, ou oblijé mandé ‘w és sé Asteriks nou té pli bizwen vwè é li an Kréyol ?

Ni on paket dot « Banndésiné ( avan nou té ka kriyé sa ti liv kôboy !) yo té pé pwan.. men si yo pwan Asteriks, apa pou ayen.

1/ Akkteriks a yo la, sé on ti liv ki ka vann kon ti pen, ki védi « Caraibeditions » près séten i péké péd lajan… Davwa ki Gwadloup, ki Matinik, ki an Fwans, ti nég ja konnet Aksteriks.

2/ Yo miganné Kréyol Gwadloup é ta Matinik, sé pa on mové biten, men sa ka jenné nou sé davwa sé asi on ti liv kon sa Ektô Poulé chwazi fé sa.. és sé on bon biten pou kréyoll a sé dé péyi-la ? an dakô fo nou woulé ansanm ansanm , men adan on dot larel… Ni on paké dot biiten ki té pli fondal mofwazé adan sé dé lang keyol-la.

3/
Ki moun ki Aksteriks a yo la ?
Mi sé la an pa dakô la menn ; poiuki sé asi Aksteriks yo désidé koumansé ? Pou mwen, sé expré yo fé sa, sé on lmannyé di nou, sé fwansé, é kreyol annou la ka ranté adan larel a fwansé..
Dapre mwen, zafè a Aksteriks an kreyol, sé on mové biten. Sa vé di nou
fé atout, é nou wouvin konmen lanné dèyè an tan , lé nou té an ti lékol, é metlékol té ka apwann nou » Nos ancetres les Gaulois » ».
mi sé sa ki ka totoy mwen, ki fè an ba kontan menn biten-la sa. Padvwa, sa pé wou fouré an tet a ti moun Gwadloup é Matinik lidé , nou sé desandan a Golwa...

Apardisa, Caraibedition » prévwa fé on dot mofwazaj an kréyol, l sé on ti liv désen, ki té sôti ,ni déotwa lanné, « Le sang du Flanboyant » sé on istwa ka pasé Matinik .. sa sé on méyé lidé é an pisimyé » y ké Aksteriks. A yo–la.

{{Danik Zandwonis}}

_ {Nouvélis, Mètamannyok é fondatè a Karibulles, 1er Salon Gwadloupéyen BD}

Commentaires

matinik | 16/04/2008 - 15:22 :
Dossiers de presse et autres http://www.potomitan.info/atelier/poullet/asterix.php http://www.potomitan.info/bibliographie/san_pie.php

Pages