Accueil

MILAT-LA NI GRENN PASE BETEJE-A !

MILAT-LA NI GRENN PASE BETEJE-A !

Lè zot wè sé Nwaris-la té blotjé sipèmarché-yo, sé Bétjé rété séré kon krab-sémafot. Men lè sé chofè lotobis la CFTU vini blojé kat-chimen LA GALERIA a, lè 24 désanm adan lajounen-an, met-a-manyok sant konmès tala, ki sé an Milat, pa pwan sa menm. I pa té pè vini douvan sé grévis-la ek fè vini an élévatè pou té sa tiré sé bis-la ki té ka koré lantré sant-lan.

Gadé'y adan vidéo-a ki anba artik-tala ! I ka di sé grévis-la ki i lakay-li, asou pwopriyété'y ek ki i ni dwa aji kon lidé'y di'y. I jis di yo kon sa:

"Sé mwen ki pli gwo Papa Djab !"

Epi i mandé sé anployé LA GALERIA vini pou sa pousé sé bis-la anlè koté !!! Bagay ki an trantenn adan yo éséyé fè, men yo pa érisi davwè rivé pousé an bagay ka pésé etsétéra tòn, sé pa rédi chez bò tab pies.

Menn kon i di tou, i pa janmen rivé jwenn Préfé Matinik la !!! Kidonk sé pa anni Bétjé ki ka séré, Léta fwansé ka fè dèyè tou. Nou pa janmen wè sa atè ti péyi Matinik la. Lézom, si zot pa kapab gouvènen péyi-a, maré patjé-zot épi foutélikan an Fwans ! Ebé Bondié ! Davwè si zot wè sé nou ki té ka mennen Matinik, pies kalté vakabonnajri pa té ké woulé. Nou té ké fè sa ki ni pou fè ek tout moun-lan té ké maché dwet-pitjet !

Tjenbon-tiré !...

 

Commentaires

Véyative | 26/12/2019 - 08:31 :
C'est prouvé une fois encore, les "chabins " ne rigolent pas , la liste s'allonge: Marie Jeanne, Parfait ….etc et R. Confiant!