Accueil

Minis-kokofiolo ka mandé nou chanté "La Marseillaise"

Minis-kokofiolo ka mandé nou chanté "La Marseillaise"

   Erez-di-bonnè Aimé CESAIRE toujou défann pies Matinitjé asepté an pos minis adan gouvelman fwansé, kisiswa larel politik gouvelman tala. Sé an bon bagay davwè sa ka évité ki sé minis-kokofiolo tala riditjilizé nou douvan pep fwansé a. Kon manzè Laura FLESSEL ki touvé i minis espow adan gouvelman Edouard PHILIPPE la. I pa touvé ayen pou fè ki mandé ki tout espowtif chanté "La Marseillaise" lè ni an konpétision nasional ek pou yo sa rivé fè sa, FLESSEL ka kontinié, fok apwann yo chanté-tala dépi yo jenn timanmay.

   An primié bagay nou ka konstaté sé ki pies minis espow "blan" kivédi natif-natal la Fwans pa janmen mandé pèsonn chanté chanté-tala. PA YONN ! Dayè, lè lé "Blé", kivédi séleksion foutbol fwansé a, ja jwé, lè orkes-la, avan match-la, ka jwé "La Marseillaise", pa djè ni anlo jwè ka bat bouch-yo ek fok pa kwè sé sé jwè neg la oben arab la selman : laplipa sé foutbalè blan an ka koud bouch-yo tou. Kidonk sa ki pasé nan kabech Man FLESSEL ? Poutji dimann-tala ki ka fè tout moun an Fwans pété ri ?

   Pé ni an lesplikasion an plis di lespri asimilé madanm-tala ki tout moun konnet pis i té ka goumen lépé ba la Fwans adan tout kalté konpétision : i sé sel "moun koulè" adan gouvelman fwansé a. Sa ka fè lanné épi lanné la Fwans pa té ni an gouvelman pres 100% blan. Ki an tan Sarkozy ki an tan Hollande, toujou té ni minis arab ek minis neg (laplipa gwadloupéyen, guiyanè ek réyinioné). Kidonk lè ou sé an gout kafé adan an boutey let, ou oblijé pa ka santi kò'w toutafetman léjitim. Ou oblijé fè plis éfò pou démontré léjitimité'w. Ou oblijé montré kò'w pli fwansé ki sé Blan-an yo menm.

   Fout sa tris !...

Pages