Accueil

Monréyal : bon frédi an zo moun

Monréyal : bon frédi an zo moun

   Jòdi jou-tala, lavil Monréyal, nan péyi Kébek, kouvè épi 35 santimet lanej. Kivédi jik loto ki garé anlè bòdaj lawout ni an gwo lépésè lanej anlè teg-yo. Kantapou tanpérati-a, i désann a -15° ! Sa té ka fè anchay tan moun Kébek pa té wè tou sa lanej dédjeldésann anlè tet-yo.

   Ni an rigoladri ka di ki atè Kébek anni 2 sézon ki ni : livè épi mwa out. Mé jòdi-a, pa ni zafè pété ri ankò, pa ni zafè fè djendjen. Bon frédi an zo moun ! Anlo lékol fèmenn ek lézotorité ka mandé moun ki pa ni ayen pou fè déwò rété lakay-yo.

   Moun ki natif-natal Kébek sav ki manniè tjenbé anba kalté livè red tala, mé moun-vini, moun ki sòti nan péyi-andéwò, soutou Neg épi Arab, ki manniè yo ké fè ? Dayè, es tout adan-yo ka genyen sifizanman lajan pou sa achté manto ek bot ki nésésè pou pwotéjé kò-yo ? Sé ki livè kébékwa a pa ka jwé, i pa ka fè lafet. Si ou pa pwan tan kouvè tout kò' obifdjoul (jik tet-ou), ou pé pwan fè. Lanmò pé baré'w !

   Men, abodi-abofè, lo lanej-tala ni belté'y tou...

Pages