Accueil

Moun ka goumen pou sa trapé papié-fes

Moun ka goumen pou sa trapé papié-fes

   Es ni an lakakarel ka kouri sé jou-tala atè Matinik ? Es ladjidjit ka ba moun bon fè ? Es laradio oben latélé di kon sa ki bato-a ka chayé papié-fes la koulé nan mitan l'Atlantik ? Antouléka, gadé vidéo ki anba teks-tala ! Ki sa nou ka wè anlè'y ? Moun ki adan an sipermarché ek ka pres goumen pou sa trapé etsétéra woulo papié-fes. Yo pa wont boustjilé yonn a lot abo yo sav ki nenpot téléfòn powtab pé filmen yo ka fè sik.

   Asiparé, mé sa pa sèten, sé té ké an pwomosion asou papié-fes éti sipermarché-tala fè. Es sa lé di ki Matinitjé sitelman bizwen sa ? Yo bizwen sa plis ki dot pep asou latè ? Oben sé agoulou yo agoulou toubannman. Agoulou ki enmen dansé pou nannan kon ti-pawol ka di. Kivédi kisiswa machandiz-la sipèmarché-a té ké fè an pwomosion asou'y la, sé kliyan té ké ni ekzaktiman menm kalté konpowtasion-an. Ki bwet sadin, ki savon pou fè lavésel, ki ponm-fwans, ki boutey let, ki viann bef kisasayésa...

   Atitid-tala ka riflété an bagay ki pi grav : nou néyé adan lanmè konsomasion an. Nou ped tet-nou, lespri-nou pwan lavol, nou pa sav ki moun nou yé ankò ek nou pa lé sav koté nou kay. Nou kon an latilié zonbi ka aji ek réyaji san fè antélijans-nou maché. Nou anni tounen an pep-zonbi toubannman...

Pages