Accueil

Moun ka lévé mouch wouj atè la Fwans, me es sé bagay-nou tou ?

Moun ka lévé mouch wouj atè la Fwans, me es sé bagay-nou tou ?

   Ni dé sèten moun lakay-nou ki sitelman désérébralé ki yo ka di yo pa ka konpwann poutji mouvman "Jilé jòn" la ki pété atravè la Fwans lan pa ni pies réperkision Matinik. Sa vré ki mwens ki 100 moun défilé nan lari Foyal ek an bon lanmwatié anpami yo sé té "Métwo" kivédi Bétjé-Fwans kon moun lontan té enmen di avan.

   Men es an févriyé 2009 la Fwans té lévé doubout ? Es an févriyé 2009 la Réinion té lévé doubout ?
    AWA !
   Sa ka montré ki abo Matinik anba jouk la Fwans, lavi isiya ek lavi an Fwans pa ka woulé mem manniè-a. Ki nou ni pwop poblenm-nou, pwop larel-nou, pwop irjans-nou. Annou pwan poblenm klowdékòn la ! Ki moun ki ka pwan plis fè adan sa si sé pa Matinitjé ? Kidonk si fok nou té fè an bidim mobilizasion kont gouvelman-an, sa té ké pou blijé'y pwan kèsion-tala o sérié. Nou pa fè'y ! Enben, sa sé zafè-nou !
   Nou té ké pé pwan dot lekzanp mobilizasion ki nésésè Matinik : Bétjé ka espwaté san-manman ouvriyé ek anployé yo ; lajénes péyi-a ki ka foutélikan san pies kalté posibilité déviré ; tè agrikol ki ka disparet jou apré jou, bagay ki ka mété an danjé sékirité alimantè sé nouvo jénérasion-an kay vini a ; lang kréyol nou an ki an chinpontong ek ki yo té dwet mété kon matiè ki obligatwè lékol kisasayésa...
   Sa pa lé di fok nou kont mouvman "Jilé jòn" la. Nou pé konpwann poutji yo ka vréyé bon labou kont MACRON ek gouvelman isebot li a ek nou andwa soutienn mouvman-tala, men sé pa pou sa fok nou batjé adan'y...
Image: 

Pages