Accueil

Moun ki pa sa ped...

Moun ki pa sa ped...

   Fout sa led, fout sa tris lè ou wè an moun pa sa ped ! Men sa ki pli led la, sé lè an parti politik ka ped an éleksion ek i ka rifizé admet dal-la i pwan an. Tout lanné 2015 lan, tout jounalis, sondè, observatè ek dékatiyè politik Matinik té ka asiré nou kou-koupé ki EMPN/PPM té ké genyen éleksion téritorial la ki fet lè 6 ek lè 13 novanm 2015 lan. Kantapou sé moun EPMN/PPM la yo menm, an kabech-yo, yo té sèten genyen tou ek yo té za koumansé vréyé kò-yo monté anlè afos lakontantman té anlè yo.

   A pies kalté moman yo pa santi ki andidan pep-la, moun té ka rijété yo anmizi-anmizi. Moun té bon épi mes kliyantélis yo, mes mafiatè yo, mès ti-konpè yo ek si sé té anni ki pou sa ! Pep-la té bon tou épi lo pwojé-a ki pa té ka janmen bout la : 18 zòn aktivité a, lisé tranzit Victor Fouche, TCSP, Tour Lumina kisasayésa...

   Sa ki pi komik adan tou lo djendjen-yo a, sé ki sé EPMN/PPM ki wouvè primié-douvan lapot ba Ladwet lè yo bwaré épi Parti réjionalis matinitjé éti Chantal MAIGNAN mété doubout la. Avan sa, yo té za aliansé épi an lot moun Ladwet, Jenny DULYS, mè Mòn-Wouj la éti mari'y kréyé an parti yo ka krité "OSONS OSER". Kidonk atitid EPMN/PPM toutafetman malpwop lè, apré primié lawonn éleksion-an, GRAN SANBLE bwaré épi BA PEYI-A AN CHANS. Zot aliansé épi Ladwet, mé zot pa lé GRAN SANBLE fè menm bagay-la nan lentéré pep Matinik ? Zot ka fè wol pa sav ki sa ki bon pou zwa bon pou kanna tou.

   Rayisans EPMN/PPM ka paret pres tou lé jou asou yonn-dé blog malpwop, mal ékri, ki plen épi fot lòtograf ek gramè. Blog ki ka jouré ek difamé alé-pou-viré tout moun ki adan larel GSPBPAC. Sa pou yo sav sé ki ti jé-tala pé ké kontinié lontan. Lajistis ké migannen adan vakabonnajri-tala davwè pwosé an difamasion pa fet pou chien.

   Kidonk tjenbon tiré !...

 

Bwet-a-mo

 

Bwaré : (s') allier.

Dal : défaite cuisante.

Davwè : parce que.

Dékatiyè : analyste.

Kabech : tête.

Kisasayésa : etc.

Kou-koupé : avec une totale certitude.

Larel : positionnement.

Lawonn : tour.

Migannen : (se) mêler.

Rayisans : haine.

Tou : aussi.

Pages