Accueil

Ni yonndé moun ka fouté bon fè nan ti tet zépeng Matinik la

Ni yonndé moun ka fouté bon fè nan ti tet zépeng Matinik la

   Anni gadé foto-a ! Gadé sa an moun oben yonndé moun fè an distribitè titjé TCSP ! Distribitè-tala, sé Maho i yé, la éti jistiman ni plis moun ka batjé abò sé lotobis nawflaw tala. Lè ou ka fè tan jété an zié anlè vakabonnajri-a, ou blijé dékouvè ki sé moun-la ki fè sa té ni an kalté anrajézon nan tet-yo ek erez-di-bonnè, sé pa tjek timanmay, fanm oben viékò yo trapé ek lenndé'y kou. Erez-di-bonnè !

   Fok pa nou akizé manblo davwè sa dwet fet nan bonmitan lannuit ek ou pé pa mété an polis tout koté ek soutou a tout lè.  Popilasion-an pou ni an lédikasion ek respekté bagay ki piblik, bagay ki ka sèvi tout moun. Soutou transpò piblik ! P&tet sé an bann ti vakabon ki lotè sa. Ti boug ki pa ni ayen pou ped nan lavi-a.

   Kisiswa sa ki lotè salopté-tala, i mérité yo tjenbé'y pa lapo tet ek yo fouré'y nan fondok lajol Dikos la....

   

   

Image: 

Pages