Accueil

Nou ka konpwann poutji...

Nou ka konpwann poutji...

    Ni dé sèten moun Matinik ki pa pè pati-kité ti péyi-yo a pou ay viv ek travay jik nan vitjoumakwenn. Mo-tala, "vitjoumakwenn", asiparé sé mo an lang yo ka kriyé tamoul ki Zendien mennen-vini isiya lè Bétjé té bizwen moun pou koupé kann asou bitasion-yo apré labolision lestravay. "Vitjoumakwenn" lé di "lwen-lwen-lwen", "lwen toubannman", "jik dèyè do Bondié".

   Kidonk ni Matinitjé ki ka chapé an vitjoumakwenn kivédi lot bò planet-la, jik nan loséyan Pasifik la, koté fok ou fè 20h avion avan ou rivé. Ki manniè sé moun-tala pa pè fè an bagay kon sa ? Déjà lè ou fè tan vréyajé an Fwans, 7.000 tjilomet-la ek 8h avion-an za red, ajijé-wè lè ou pati Tahiti kivédi a 20.000 tjilomet di lakay-ou.

   Sé ki dwet ni tjek bon bagay laba-a. Asiré pa pétet !...

Pages