Accueil

Nou pa fout bizwen Fondasion pou Lestravay zot la !

Nou pa fout bizwen Fondasion pou Lestravay zot la !

   Kidonk gouvelman fwansé a fini anonsé konmkwa i ké mété doubout sa i kriyé an "Fondasion pou lestravay". Konsidiré sé an lot sikti (structure), an sikti sipplémantè, ki ké pèmet rézoud sé bidim poblem-lan ti-yich lestravay ka sibi jòdijou. Ti-yich lestravay kivédi nou, moun Matinik, moun Gwadloup, moun la Guiyàn ek la Réirion. Moun dènié koloni ki ka ekzisté asou latè.

   Davwè si zot wè nou adan bankoulélé-a éti nou yé a, sé palakoz yo té mété chenn nan pié gangan-nou ((ancêtre/ancestor) pannann 3 siek. Sé davwè gangan-nou djoubaké (travailler dur/to work hard) ba Bétjé ek ba la Fwans sanki yo ba yo an patat lè zot wè lestravay vini aboli. Lè labolision fet, zanset-nou touvé kò-yo an lanmen douvan-an lanmen dèyè pis yo pa ba yo dikwa rifè lavi-yo an manniè ki obidjoul (convenable/correct). Okontrè, Léta fwansé jis dédomajé sé Bétjé-a davwè yo té pèdi djouk-yo (esclave/slave) !!!  

   Kimafouti "Fondasion pou lestravay" ésa ?

   Sé an manniè pou Léta fwansé soulajé konsians-li, an manniè pou i kontinié vèglé Neg tèbè oben Neg ki konplis sistenm-lan. Sa tibwen red pou nou admet men malérezman, ni etsétéra Neg ki pa ka kalanjé (hésiter/to hesitate) pou vann nanm-yo, pli souvan ki rarman pou sa trapé tjek gwo pos.

   Fout sa led !...

Pages