Accueil

OCHAN POU VAN

Par Dominique BatravilleVan vini

Van vini…Se konsa vwa m ap dechire

Dènye vwal syèl la

Se konsa kap mwen ap fofile mouteKap mwen

Mande m fil

Se debobine map debobine plòt fisèl mwenSezon karèm pote van

Sezon karèm, mwen konn

chita anba pyebwa

Pou m dèvèse kap mwen

Kap an echèl

Kap an papiyon

Kap janm debwa

Kap pòtre lakansyèl

Anvan solèy fèmen zye lChante m ale

Chante m

Pote kap lòt bò ravin'n

Lòt bò barikad wòch galèt

Lòt bò miray-pèlen

Miray moso boutèy

Miray pikan kwennaKap mwen anlèAnlè anlè

Anlè anlè nèt !

Kap mwen anlè.

Zafè fil kouran

Zafè poto elektrik

zafè kout zèklè

Se kap mwen kap moute

Se chante m ap chante

Pou kap mwen

Moute sou zepòl van

Pou kap mwen

Deplòye tout zèl li yoTalè konsa se nouvèl m ap voye

Al jwenn kap mwen

Atò jilèt m anvi

Plake nan ke kap la

Pou sizoka lòt kap

Kap deklare m lagè

Se van kap soufle

Se rozo kap balanse

Van gen tan

Ap soufle nan banbou

Kap yo deplòye anlè a

Tankou bann rara

Kap pa m se majò jon

Se pa ti kras ekzibisyon

Kap mwen moute

Li plonje pou'l bay kout tèt

Mwen redrese l

Kap mwen moute mouteMap bay kap mwen fil

M ap ba l fil

Jous lò m sou baton

Map ba'l fil

Jous solèy fèmen papòt li

M ap moute kap mwen

Jous van sispann vante

Jous van pèdi fòs liVan vini

Van vini… Van vini

Van vini…

Valè chapo m

Ou fè m pèdi deja

Valè pousyè ou soufle

Nan kalalou zye m

Valè zèl papiyon

Ou jete nan sòs pwa frans mwenVan van zanmi mwen

Mwen lage de gidon

Nan kò ou

M ap frape pòt ouSekrè van se chante m

Sekrè van se mizik

Fèy pyebwa ou

Ak bri vwal batiman

Nan mitan vag lanmè

Se pòtre van nouLò nou vini dayiva

Lò van soufle twòp

Anvan n pale ak lanmè

Se pou van mwen chante

Se direksyon van mwen chache

Chante zile m

Konnen sekrè van

Mezi pou kap mwen

Moute pi wo nan syèl la

Mwen reklame valè van

Valè baboukèt kap mwen

Kapab sipòte tèt drètSe sèl lò m ap moute kap

Mwen jwe konsa ak van

Van se kanmarad mwen

Van ak mwen

Se Kòkòt ak Figaro

Nou se fil ak kap papye fen

Nou se fisèl ak grandou

Nou san lanvè ak landwat

Souple van

Vante vante ankò

Bèl kap an echèl mwen

Moute mouteKap mwen moute

Li moute pi wo

Pase ti pye zoranj

Kap moute moute

Kap mwen moute

Pi wo pi wo

Pase mèt minwi

Kap mwen moute

Pi wo pi wo

Pase Maryela

Sou tèt poto Sanfil lan

Kap moute mouteOlye pou ta siapann vante

Ou mèt tounen siklòn

Nan gwo mwa septanm

Fetay kay mwen

P ap souke

Zè l kap mwen

Ap frape kad fasad van

Chapo m sou tèt mwen

Tonbe nan pla men m

Van kap soufle…

Ploton fil lage

Lapatèt kap la sere

Se van m ap rele

Van pou kap

Fann syèl laVan pou kap la

Danse san rete

Anba pla pye solèyVan an konnen pou l vante

Prese prese van

Kaye desen m

Gen pòtre ke van

Dèyè tèt mòn

Kap mwen ak van

Konn bay lodyansOlye n tann toujou

Olye n chita ap

Tande mizik van

Pito n kase ti bwa

Nan zorèy li

Pito mwen fè chwichichwichi

Ak zanmi mwenVan vini

Van vini…Valè kanaval pousyè

Ou konn leve

Valè sant pafen

Ou konn simaye

Valè sant zoranj pouri

Ou konn fè moute

Valè vwal batiman

Ou kase plizyè bout

Valè kout kanno

Ou konn tire

Ansanm ak lanmè

Valè chanje ou chanje

Direksyon lò ou moveVan se ou map tann

Ou vinn ak siklòn

Ou vinn ak lapli

Ou vinn ak fèy tòl

Ou vinn ak bout mi

Ou vinn ak po flè

Se ou map tannVan vini

Ou di m onè

M ap di ou respè

Ou frape

Mwen gen tan reponn

Ou babye

Mwen kapte l

Ou bat zye ou

Kap mwen vole

Zèl kap mwen danse

Zèl kap mwen salye'wSe kap m ap moute

Se chante m ap chante

Se ochan pou van

Depi m ti kat kat

Map aprann chante pou van

Boulvari osinon nòdè

Pa sa kroke vwa m

Nan fetay nyaj yo

Se van tout rele

Se parantèz m ap louvri

Si kap dechire

Anba fil fè

Si kap pèdi wout li

Si kap la tounen

Yon gwo kap an balon

M ap ba l fil

Ba l fil

Ba l fil

Jous li travèse frontyè

Jous li travèse lanmè

Jous li ale pi lwen

Pase zwazo wap gade yoVan vini

Van vini…

Mwen ta pito tounen Bouki

Avèk yon fè cho

Pou m netwaye gòj mwen

Van an wi!

Se van m ap tann

Sa pou m fè opalè

Vwa m se eko

Vwa m se mizik

Tank m ap respire

Tank van an soufle

Tank m ap chante

Tank kap ap mouteChak jou pou mwen

Se vandredi Sen

Chak mwa se karèm

Chak fèy papye fen

Se pou m kouvri kap

Van pote rèl ban mwen

Van an efase tablo

Van louvri paj kayeDikte! Dikte!

M ap bay kap mwen fil

M ap sifle

Se konsa van an

Te dikte m moute kap.Van vini

M ap ba ou bonbon

M ap fè ronn avèk ou

M ap tounen kap papiyon

M ap moute desann

Ak yon sèl chanteVan vini

M a ba ou bonbonLò van soufle

Menm lakansyèl ou wè a

Pèdi bonèt li

Anwo tèt sous

Se kap mwen

Mwen ap gade

Pòtre sèt koulè lakansyèlVan vini

Van vini

M a ba ou bonbonKolonn timoun ap chante

Tout branch bwa

Ak grap zwazo

Sèvi m òkès

Lò m ap chanteVan vini

Van vini

M a ba ou bonbonSe sifle m ap sifle

Alo van

Alo? Alo?

Telefòn mwen ap sonnen nèt

Alo vanVan ap vini

Menm jan lapli

Konn vini brid soukou

San syèl la pa gen tan

Mare pli nan fwon lVan an vante

M ap retire chapo m

Pou m chante

M ap trese kòd

Pou m moute grandou

M ap lote ti lo pa ti lo

Plizyè ploton kòd pitVan vini

Van vini

M a ba ou bonbonMwen te ka kenbe souf

Pou m jwe twonpèt

Ak dividal saksofòn

Mwen ta ka jwe marèl

Mwen ta sote kòd

Ansanm ak sè m yo

M ap sonde van

M ap kapte van

Van ou sou wout

Pou l vini

Kap mwen ap balanse

Kap mwen ap chache ekilib

Kap mwen san fòs kote

Van sa wap tannVan vini

Van vini

M a ba ou bonbonVan an vle soufle

Talè li soufle fò

Annik li soufle konsa

Mwen pèdi lonbray kap mwen

Mwen kenbe fil kap mwen

Mwen nan festival kap

Mwen gen patisyon van

Gaye sou fèy kap mwenVan..Vini vini!Bonbon m sere pou ou…Van vini vini

M a ba ou ochan1 2 3 4Van vini vini

M a ba ou bonbonTout vwa timoun yo

Fonn ak vwa m

Koral van an

Monte sou rèl kriye

Nan antèman

Rèl babye bò lopital

Rèl bò tèt sous

Rèl ansyen zonbi

Sous ranje gwo sèlVan vini

Van vini

Mwen ap ba ou ochan

Ak bri zèl kap mwen

Ak enstriman pa m

Ak patisyon ou dikte nouVan vini

Van vini

Nou va ba ou bonbonSe dikte van konn

Dikte direksyon l

Sou dikte van

Nou travay nou chante

Se nou ak van

Ki montre lakansyèl

Sere bonèt liTwòp malfini

Ap kouri pou trape

Bonèt lakansyèl

Twòp bèk fè

Ap pase bò kap nouVan vini

Van vini

Otan pousyè !

Se ochan m ap bay van

Sakad sou sakad

Kap mwen ap pare

Kap fè laviwon

Dènyè tèt nwajVan vini

Van vini

M'ap ba ou bonbonZanmi soufle soufle

Jous kòk monte bwa

Jous solèy al

Pwomenen byen lwenVan vante vanteKap mwen jwen viza

Pou l travèse kanal divan

Kap mwen gen pèmi vòl

Kap nan pleday

Ak pakèt avyon anlè a

Kap mwen deploye

Sèt koulè lakansyèlKlòch ap sonnen

Kap mwen ap monte

Latè nan laviwon dede

Kap mwen mande filVan vini

Van vini vini

M a ba ou bonbonVan vinni viniAnpil papiyon antre

Nan kòtèj van an

Frany bisiklèt ak rido pandye

Mele nan won van an

Nan vwayaj kap mwen

Kap syèl la pase

Tout boulinMen m la a

Pran m si ou vle

Se konsa m tounen

Lombray van an

Pèmisyon van

Pou m tire kont

Pèmisyon van

pou m siye san sou pye medsiyenVan Vini Vini

Vini…Dominique BatravillePages