Accueil

PAPA SLAM ADAN GLORIYE SE FIZIYE SEPTANM 1870 LA

PAPA SLAM ADAN GLORIYE SE FIZIYE SEPTANM 1870 LA

   An bidim moniman, atè Jaden Déklié, kay fè yich-nou chonjé pou tout tan ka vini Gran Gawoulé Septanm 1870.

    Sé met-a-manyok La-CTM la té la pou inogiré'y ek chak adan yo fè an bel plodari. Men avan sa, sé Papa SLAM, an vayan poet lari, ki vini pou vréyé pawol monté-désann asou lanmanniè zanset-nou, nan lanné 1870 tala, té lévé-doubout kont lenjistis, kont salopté Bétjé. Lanmanniè yo goumen red-é-dri pou té sa chalviré sistenm kolonial la.

   Malè pou yo (ek pou nou), yo ped konba-yo douvan Larmé fwansé ek la Fwans trennen sé lidè-a douvan an tribinal militè ki kondané yo a mò. Sé adan Jadan Déklié fiziyaj-la woulé ! Sé rézon poutji moniman-tala, sé la la-CTM désidé mété'y.

   Annou kouté Papa SLAM titak...

Pages