Accueil

Pli yo mako, pli yo ka fè wol défann fanm

Pli yo mako, pli yo ka fè wol défann fanm

     Pa dwet ni an pep ka fè moun plis ri asou latè ki Neg. Soutou nonm neg ! Sé kon zafè Jounen Dwa Fanm lan ki sòti pasé a, lè 8 mars la. Lè ou ka fè tan gadé (kontel asou paj Fesbouk) dé sèten boug ki tout moun sav yo sé dé chef-mako, yo kité mako ka alé, an lanvi woulé atè ka anni pwan'w.

     An-tout-manniè, dépi ou wè an Neg ka vréyé twop vokal pou défann dwa fanm, fok ou véyatif ek fok ou chaché sav es konpowtasion misié, es lavi misié ka jistifié sé pawol-la i ka voyé a oben maké a. Pli souvan ki rarman, sé nonm ki ni etsétéra fanm, ki za pasé etsétéra madanm nan lavi-yo, ki ka pasé tan yo ka kouyonnen fanm, sé yo ki plis paré swédizan pou goumen kont nonm ki "macho".

    Men sa ki pli komik la, sé ki ni etsétéra fanm tou ki ka kwè adan baboul, adan bel pawol flo kon koko sek ki sé mésié ka mété déwò. Sé nonm-tala, sel bagay yo konnet fè, sé fè ganm, fè djez, fè prélè épi ba moun lison asou Fesbouk. Lison kisa pis yo sé dé chef-mako ek tout moun sav sa menm sa ki ka fè wol palé di Bondié ! Sakré bann ipokrit ki zot yé !
 
  An nonm ki ka respekté fanm pa bizwen djélé anmwé pou fè tout moun sav sa. Konpowtasion'y épi fanm ka sifi pou montré sa i yé...
Image: 

Pages