Accueil

Pòpot nwè a pa ka vann kon Pòpot lacho a

Pòpot nwè a pa ka vann kon Pòpot lacho a

   Adan an gran magazen jwet, atè Fodfwans, sa ka fè pliziè mwa sé reskonsab-la bésé pri an pòpot nwè yo ka kriyé : "BLACK BARBIE". Abo yo fè sa, sé pa pou sa i ka vann plis ! Okontrè davwè pri-a bésé, sé a lè-tala moun ka détounen kò-yo plis di'y ankò.

   Poutan, pòpot nwè tala bidjoul kité bidjoul ka alé. I ni an bel ti koulè kafé ek an wob wouj ki djézez toubannman anlè'y. Chivé'y sé an bel dimi-afwo. Kidonk i ka sanm anlo jenn fanm Matinik jòdi-jou. I pa toutafetmann afritjen, men i pa éwopéyen on pli. I ka sanm nenpot ki bel Nègres kréyol.

   Enben, sé pa pou sa sé manman-an ka chwézi'y (papa antiyé pa ka djè ay adan magazen jwet) pis magazen-an, asiparé, té pasé an bidim koumand ek mi anvwala koumand-lan anni rété anlè bra'y. Toutfwazékant, bò'y ni anlo pòpot blan ki ka vann alé-pou-viré. An tan lontan, lè an Neg té déviré Matinik épi an madanm blan, pou mété'y adjendjen, moun té ka di i té trapé an "pòpot lacho". Esprésion-tala disparet nan finisman sé lanné 1970 la. Es i té rasis ? Awa ! Sé té plis an manniè pou fè lafet épi Neg ki té lé "blanchi ras-la", kon yo té ka di nan lépok-la.

   Antouléka, sa nou pé konstaté sé ki abo lo plodari négris oben nwaris la ki ka simayé atravè Matinik dépi an tjenzèn lanné, pa djè ni anlo bagay ki mofwazé adan mantalité-nou. Malérezman !... 

Pages