Accueil

Poutji nou ka mennen loto konsidiré nou dekdek toubannman ?

Poutji nou ka mennen loto konsidiré nou dekdek toubannman ?

   Lè an Méritjen oben an Kanadien ka vini Matinik ek ka batjé abò an loto, tjè'y blijé fè vip-vap. Aloski lakay-yo, ni gran bidim lawout ki laj kité laj ka alé, yo pa ka mennen loto kon Matinitjé. Ba yo, menmsi yo pa ka di'y tou fò, nou ka kondui kon an bann dekdek.

    An bann foudok toubannman ! An bann débiélé !
   Epi apré, nou ka pléré anmwé ki ni anchay rankont (accident/accidente), ki jenn manmay ka mò alé-pou-viré, ki sisi ki sila. Ni sikolog ek antwopolog ki katjilé anlè konpowtasion-tala ek silon yo, sé davwè Matinitjé pa sav ki moun yo yé, davwè yo ni an poblenm édansité (identité/identity/identidad) ki yo ka woulé loto konsidiré yo té ni an zonbi an tjou-yo.   
   Mèyè (peut-être/maybe/puede ser) sa vré, men annou pa mété tout bagay anlè édansité non pli. Annou admet ki anlo adan nou ni an mes drivè nan kò-yo kivédi nou jaja (adorer/to worship/encantar) pwan loto-nou pou nenpot ki bagay : ay achté an pen adan an boutik ki amwens di 1 tjilomet lakay-nou ; fè 30 tjilomet pou ayen benyen asou tjek plaj aloski ki ni yonn ki toutafetman bidjoul (joli/nice/lindo) toupré lakay-nou ; ponmnen fanm toupatou pou sa trapé an koké kisasayésa... (etc.)
   Gran labitid-nou sé toujou mété asou do lézot (soutou anlè do sé Blan-an) tout kouyonnad oben tout vakabonnajri nou ka fè. Men fok nou sispann épi sa titak ! Nou reskonsab lanmanniè nou ka mennen loto menm manniè nou reskonsab kalté loto nou ka achté (gwo loto ki initil adan an ti tet zépeng kon Matinik), menm manniè nou reskonsab lo machandiz-la nou ka achté chak simenn-lan adan sipèmarché sé Bétjé-a, menm manniè nou reskonsab lè ni an votman pou nou trapé an ti lapousiè lotonomi ek nou ka rijété'y a plis di 76%.
   Nou reskonsab aksidan loto ka fet Matinik !...
   (Davwè si nou ka admet nou pa reskonsab, sa lé di ki nou sé an bann timanmay sirè ki mérité an volé balata nan fes-yo).
Image: 

Pages