Accueil

Pouvwè fwansé, Gran Sanblé pou ba Péyi-a an Chans, PPM/EMPN : tansion bagay-la pa anni déblozé nan djol-zot !

Pouvwè fwansé, Gran Sanblé pou ba Péyi-a an Chans, PPM/EMPN : tansion bagay-la pa anni déblozé nan djol-zot !

   Ou sé di yo tout-la aveg.

   Ou sé di yo pa ka wè ni an bagay ka bouyi andidan fétou-a, adan koko-neg la, ki an difé koumansé brilé ek ki i kapab répann kò'y adan an batzié. "Yo" sé kiles moun ? Sé dabò-pou-yonn, Léta fwansé ek tout ladministrasion'y, larmé'y, lapolis-li, lajistis-li kisasayésa...Préfé-a ki ka riprézanté'y ka aji konsidiré i té tjek koté nan péyi la Fwans : Nowmandi oben Lakitèn. Misié poko réyalizé ki i janbé 7.000 tjilomet lanmè pou sa vini atè Matinik ek ki adan tè-tala, ni an listwè salop, an listwè séléra, ki toutafetman diféran di ta sé Fwansé-a.

   Kantapou sé nonm ek fanm politik nou an, kisiswa larel-yo, ki goch ki dwet, ki asimilasionis, ki otonomis, ki endépandantis, ki sa yo yé a, yo poko konpwann ki lajennes bon épi makakri-yo, lajennes boufi épi ti jé-yo a. Anni gadé konmwen moun ki kay voté ? Apenn 25% ! Ek adan tou piti krey moun-tala, laplipa sé élektè ki ni pasé 50 lanné anlè tet-yo.

   Lè PPM/EPMN o pouvwè, i pa ka fè an tjou-patat pou sa fè lidé lotonomi vansé pli douvan. Lè MIM/Gran Sanblé o pouvwè, i pa ka fè hak pou sa fè lidé lendépandans vansé pli douvan. Sé dé gwoup-la ka bokanté plas tou lé 5 lanné, mé ayen pa ka chanjé adan ti péyi Matinik la. AYEN MENM ! Kidonk kisiswa parti-a ki ka mennen péyi-a, sé pa pies kalté lespwa i ka wouvè ba popilasion-an, soutou moun ki ka pwan fè, moun ki pa ni travay, jenn ki nan lari-a, fannm ka débat yo yonn épi lavi-a, viékò ki djoubaké tout lavi-yo ek ka touché an ti lanmonné-kod kon ritret.

   Tansion, lézom ! Wouvè zié-zot titak avan bagay-la pété nan djol-zot !...

Pages