Accueil

Sa ka fè 4 jou manman'w disparet, sa i ka fè ?

Sa ka fè 4 jou manman'w disparet, sa i ka fè ?

  Malérezman pou jenn manzel Létisia a, sé jis avan périod kannaval i touvé pou i té fè disparet pwan'y. I pa té sav yo té ké mété'y adjendjen ek fè an bwabwa anlè'y ? Eben bondié ! Lanné-tala poko té ni pies moun pou sèvi bwabwa ek zafè manzel ay dansé o "Mannikou"-a épi pati épi an masibol jis Sent-Mari san di fanmi'y ayen, tonbé ofilaplon.

   Atjèman, pa ni an jou, yon sel jou, san ki tjek mésaj Whatsap, tjek vidéo, tjek chanté détounen, pa fouté Létisia alafet. Epi konmva kannaval rivé, adan sé primié vidé-a, sé non'y ki adan djol tout sé vidéyè-a. Anpami sé lafet la yo fè épi manzel la, sé tala ki asou vidéo-a ki pli ba-a ki fè nou plis pété ri...