Accueil

Sé bann malpwop-la ka fè lésans anbafey lannuit !

Sé bann malpwop-la ka fè lésans anbafey lannuit !

   Sé patwon kanmiyonnè-a ka blotjé lantré la-SARA dépi dé jou kifè pa ni pies lésans ka sòti-déwò ankò ek laplipa sé estasion-lésans Matinik la ka gadé mas pasé. Sé mésié lé a tout fos ki met-a-manyok la-CTM, kivédi Alfred MARIE-JEANNE, asepté bésé pri lésans-lan ba yo ek soutou, ba pliziè adan yo 75.000 éwo, chak yonn, pou yo sa pwan latritet-yo. Yo té za fè bon voukoum mwa pasé Plato Wa ek yonn adan yo té jis djélé douvan sé média-a konkwa :

   "La Martinique va souffert !"

   Sel bagay, yo, sé patwon kanmiyonnè-a, yo pa ka "souffert" davwè pa rété lésans nan péyi-a. Yo ka vini lannuit, kidonk anbafey, adan dé sèten estasion-lésans ki an konplosité épi yo pou foulbak bak lésans-yo ! Yo ka pijé pep matinitjé a, yo ka anpéché moun ay travay oben ay fè zafè-yo, men yo menm, ta yo ka pasé nawflaw pis yo ni lésans pou yo sa déplasé.

   Mi mantalité, sé mésié !

   An bann  pwofitè, ki achté gwo kay, gwo loto oben bato olié yo té kotizé pou laritret-yo épi atjèman, yo lé sé nou ki péyé ba yo ! Davwè tout moun sav ki si CHABEN kayé douvan yo, sé pa anni nan poch-li lanmonné-tala ké sòti, men adan poch-nou tout la. Adan poch tout Matinitjé ! Es pep-la ké pèmet sé patwon-tala fè an vakabonnajri kon sa san réyaji ? Es pep-la ké rété la kon an mouton Bondié-kouli éti yo ka koupé tet-li ?

   Mésié, ay fè an lous pété an nen-zot !...

 

Bwet-a-mo :

 

Anni : seulement.

Foulbak : remplir.

Gadé mas pasé : se tourner les pouces.

Kayé : capituler.

Konplosité : complot.

Met-a-manyok : président.

Nawflaw : sans problèmes.

Voukoum : désordre.