Accueil

Sé bien lakay sé Méritjen-an ki la...

Sé bien lakay sé Méritjen-an ki la...

   Lè nou ka gadé an jounal oben wouvè latélé, yo toujou ka montré nou anlo zimaj Ayiti ki led : moun ka mandé chien pen an lari, ka maché chiré, zòdi ka akoumonslé(s'accumuler/to acumulate) toupatou kisasayésa..., men yo pa ka janmen montré nou vié koté ki ni adan sé gwo-bidm péyi-a, sé péyi rich la kontel lé Zéta-Zini.

   Anni gadé vidéo ki anba artik-tala ! Ou sé pé kwè ou Bangladesh, Ayiti oben Soudan-Sid, men AWA ! Sé zimaj-tala té ta yonn adan sé pi gran vil lé Zéta-Zini a : Los Angeles. Koté ki ni Hollywood ek boul pagna-a (richard/nob), lo gran aktè siléma a ek espowtif ki séleb la. Ki sa nou ka rimatjé ? Ki adan kartié "Dowtown" la, nan sid lavil la, moun ka viv anba tant konsidiré yo té réfijié adan pwop péyi-yo ! Davwè (parce que/because), sé pa moun-vini (migrant) ki la, mé Méritjen, laplipa adan yo Neg ek Latino.

   Mi kon sa madjendjen (prolétaire/ proletarian) ka viv (sirviv pito) adan pi gran péyi asou latè, péyi miliardè-a yo ka kriyé Donald TRUMP la. Epi fok sav an bagay : vidéo-tala yo tounen pandan Nwel, jou Lanwel. Pannan moun ka banboché (festoyer/to banquet), manjé kavia, bwè chanpay, bagay kon sa, dot moun ka pwan bon fè anba frédi-a ki ka malmennen l'Anmérik-di-Nò sé tan-tala.

   Sé dwet sa yo ka kriyé "Rev méritjen" an...

Pages