Accueil

Sé chofè kanmiyon-tala mérité yo fouté yo fon andidan lajol !

Sé chofè kanmiyon-tala mérité yo fouté yo fon andidan lajol !

   Lawout Matinik pa ja asé danjéré pou nou pé asepté ki dé sèten chofè kanmiyon ka anni fè nenpot ki vakabonnajri dépi yo asiz dèyè volan-yo ? Anni gadé vidéo-a ki pli ba ti artik-tala !

   Ki sa nou ka wè ?

   An chofè kanmiyon ki asou La-Rokad Fodfwans lan ek ki ka woulé a 110 tjilomet/h aloski pi vites-la limité a...80 asou mòso lawout-tala. Men sa ki pli grav ankò, sé ki misié ka pasé tan'y ka fè siyak, ka bokanté vwa, ka doublé, ka akséléré ek frennen konsidiré i té li yonn anlè chimen-an.

   Malérezman, chofè isenbot tala pa li yonn asou chimen-an !

   Pis yo séré andidan an bidim kanmiyon, sé mésié sanfouté lézot moun ki abò ti loto. Yo sanfouté si ni timanmay ki abò. Yo sanfouté si ni jandam oben pa ni jandam. Pa ni dot non ba sé chofè-tala ki : ASASEN !

Pages