Accueil

Sé mésié dwet sikolojik an tet...

 Sé mésié dwet sikolojik an tet...

 

   Lè nou ka jété an zié asou foto-tala, nou blijé chonjé an esprésion kréyol gwadloupéyen : "sikolojik an tet". Sa lé di : foudok, dekdek, totok kisasayésa...Ki manniè Neg pé défann an chen-fè (salaud/stinkard) kon TRUMP, an boug ki las ka tiré méprizasion ba Neg, ba Latino ek ba Arab ? I dwet rayi Aziatik tou, men i pé pa di sa two fò davwè Japon sé 2è bidim-pouvwè (grande puissance/superpower) ki asou latè ek lanné-tala, la Chin pres vini 1é.

   Tout moun konnet an gran chirijien neg yo ka kriyé Ben CARSON, an mapipi (personne brillante/high level intellectual) ki érisi fè gwo opérasion servo, enben misié pou TRUMP tou ek i sé sel Neg adan gouvelman méritjen-an : yo ba'y pos minis...lojman !!! Adan nenpot ki péyi, yo té ké ba CARSON pos minis lasanté oben lanseyman sipériè. CARSON pa vréyé labou !

   Men foto-tala entérésan davwè i ka fè nou sav (pis "Neg pa ni mémwè") ki ni anlo titjap ek gwotja neg méritjen ki dakò épi salopté péyi-yo ka fè toupatou atravè linivè. Si zot wè Mohamed ALI (Cassius CLAY) té rifizé ay fè ladjè kont Vietnamien, fok pa nou janmen bliyé ki ni pasé 30.000 Neg méritjen ki asepté ay goumen adan péyi-tala kont an pep ki té lé suiv pwop chimen'y ek ki pa jenmen déklaré lé Zéta-Zini ladjè.

   Sé titjap (petit-bourgeois) ek gwotjap (riche/rich people) neg méritjen tala kont Nicolas MADURO (met-a-manyok Bénézwel), yo kont Kiba, yo kont Bolivi, yo kont Palestin kisasayésa (etc.)...ek yo ka di yo kontan viv adan péyi ki pi rich asou latè. Yo jis ka gadé asou koté frè afritjen-yo abo (bien que/although) yo pa pè kriyé kò-yo "African-American" !

   Toulong, manblo (policier/policeman) méritjen ka tjwé jen Neg, mem nan lépok Barack OBAMA, men sa pa ka jennen sé boujwa neg méritjen an. Ou sé di yo sanfouté toubannman ! Nou kriyé yo "sikolojik an tet" kivédi "dekdek", men mèyè (peut-être/maybe) yo pa dekdek pies. Pétet sé isalop yo isalop an kò-yo, sé tout !...

Pages