Accueil

Sé pa lakay-nou sa té ké fet...

Sé pa lakay-nou sa té ké fet...

   Gadé foto-a ki ka ilistré artik-tala ! Nou ka wè yonndé reskonsab politik la Kows ka ouvè "1é Konsit Téritorial asou Lasanté" ek dèyè yo, nou ka rimatjé an afich. Sé nan lang kows dabò-pou-yonn afich-tala matjé.

   Anba teks kows-la, kidonk "1em Assise Territuriale di Salute", i matjé, nan lang fwansé, mé an pli piti karaktè : "1è Assises Territoriales de la Santé". Sa ka montré ki sa ? Ki atè péyi la Kows, sé nonm politik-la ka pwan goumen ba lang-lan o sérié, ki yo ka pòté mannev pou vréyé'y douvan tout koté yo pé. Kontel, lè ou kay adan tout batiman piblik ki anba reskonsabilité Konsey Téritorial kows la, ou ka wè ki tout bagay matjé adan 2 lang : lang kows ek lang fwansé. Menn ti biwo ni sa anlè lapot-li !
   Okontrè, atè Matinik, sé nonm politik-nou an sé an bann ipokrit ki ka sèvi kréyol pou fè kanpay élektoral yo épi anfwa yo éli oben yo trapé pouvwè-a, yo ka fouté kréyol nan razié. Epi apré sa, yo ké ni toupé vini palé di lendépandans, enben si sé an lendépandans kontel ta sé péyi l'Afrik nwè a, nou pa lé'y ! An lendépandans éti an bann Neg ki wè lajan ta ké vini palé bel gran fwansé adan kostim-kravat yo, nou pa bizwen sa pies toubannman.
   Sel bagay nou blijé konstaté sé ki, kisiswa parti-a ki o pouvwè a atè Matinik, kisiswa larel politik yo, enben yo ni menm konpowtasion épi zépon natirel nou kivédi lang kréyol-la kon moun lontan té enmen di : yo sanfouté !...
Image: 

Pages