Accueil

SÉ PA « MORT SUBITE » KI NON’Y

SÉ PA « MORT SUBITE » KI NON’Y

Pa plita ki an midi a,  man tann an granmoun katrèven zan ki té ka di  konsa : «  Manmay, jòdi jou moun ka anni konprann kréyol-la sé dékalkomanni fransé-a ki la, pa ay kwè sa !

Mwen, an tan nou té ka palé kréyol konmifoman toujou, nou té ka di’w  « I ay donk wè », pou di  ki moun-lan anni « mò flap. » Lè an moun té ped ta’y la, kon nou enmen di jòdi,  ou té ka pito tann : « I ay fè ti-konmision’y lan », pou fè sav ki moun-tala té ded. Lè moun-lan té ay tjwé kòy, afoss lavi té ka ba’y zégrè, yo té ka di : « I ay fè an ka épi kòy », jòdi jou  nou ka tann : I  « suisidé ». Si sé tjè’y ki  sé ladjé’y blo : « I  valé bilten nésans li, oben « i valé biyé lantèman’y. »  Jòdi jou nou ka tann « i désédé ». Man té ké lé nou viré trapé an ti chans pòté sé dé mo-tala adan lawonn lang kréyol-la, nou press za la ka téré a, pass  manniè a nou pati laa sé pa « mort subite » ki non’y, sé pito « mort lente. »

Térèz Léotin

Pages