Accueil

SEL BAGAY LAVIL SENTESPRI KE RISIVWE LET, RIKOUMANDE EK KOLI !

SEL BAGAY LAVIL SENTESPRI KE RISIVWE LET, RIKOUMANDE EK KOLI !
   Adan kanpay élektoral pou sa vini mè toujou ni bagay ka fè moun ri.
 Sé kon sa ni 3 kandida ka travay Lapos adan komin Sentespri : 1 ki laritret ek 2 ki ka travay toujou. Fout sa bel ! Si zot wè yonn adan yo vini trapé lécharp blé-blan-wouj la, popilasion komin-tala asiré risivwè san pies kalté tjak ki let ki rikoumandé ki koli.
 Tout koté Matinik, moun ka plenn kò-yo di lanmanniè Lapos ka woulé andidan péyi-a. Délè, faktè ka rété dé simenn, délè twa simenn, san montré bout nen'y. Dot lè, ou ka risivwè an let ki pa ta'w ek ou pa menm konnet moun-la ki té pou trapé'y la kifè ou pé pa menm pòté'y ba'y.
 Men, bankoulélé-tala ké bout apré éleksion minisipal Sentespri a, asiré-pa-pétet si an kandida Lapos éli mè ! Woulo ba lé PTT ! Men, an ti keksion ké vini andidan zékal-tet sé Espiriten-an : es sé faktè oben sé ansien faktè-tala ké kominitjé direktiman épi lè Sen-Espri, ta Labib-la ?
 Davwè, sé pa lapenn an komin ni an non ki bidjoul kon sa si zot wè nouvo mè PTT a pa mandé Sen-an ki adan Labib-la an ti pal. Mé kon yonn adan yo ni an rilasion direk épi Bondié, épi Gran Met la, épi Lespri Sen, sa blijé fet !...

Pages