Accueil

SEL BAGAY YO KONNET AN KREYOL SE "B... !"

SEL BAGAY YO KONNET AN KREYOL SE "B... !"
   Nou koumansé bon sépi sé moun-lan ki ka sèvi Entènet la pou jouré an kréyol.
 Nou bon épi sé sit-web la ki ka sèvi yenki lang fwansé a, lang Met Blan an, épi dépi sé pou di an salopté anlè tjek moun, sé anni zépon natirel nou yo ka sèvi. Nou ka di sé moun-tala an dènié kou : "Kité B...Man... !" lézot tjantjil titak. Zanset-nou pa djoubaké, pa goumen red-é-dri pannan pasé 3 siek pou an bann ti goglè, ti makoumè kon zot vini malélivé zouti lengwistik la yo pwan sitelman tan pou té sa mété doubout la.
  Si sé jouré zot lé jouré, si sel manniè zot pé palé di an bagay oben di an moun, sé épi kout-jouré, enben fè'y adan lang fwansé a, PA ADAN TA NOU AN ! Yo apwann zot lang Met-la lékol dépi let koumansé koulé adan nen-zot, zot résité pa tjè Fab LA FONTAINE, zot pasé lekzanmen fwansé ek pli souvan ki rarman, sé fwansé zot ka sèvi lè zot adan fanmi-zot. Kidonk ki model djendjen zot la ka fè épi lang kréyol nou an ?
  Lang fwansé ni tout kalté jouré adan'y. Pèsonn pa ka opozé zot sèvi yo. I ni "Va te faire foutre !", i ni "Nique ta mère !", i ni "Espèce de conard" kisasayésa...Fouté lang kréyol nou an lapé, souplé !... 
Image: 

Pages