Accueil

Sent-Lisi ka gloriyé 40 lanné lendépandans-li

 Sent-Lisi ka gloriyé 40 lanné lendépandans-li

   Sé jou 22 févriyé 1979 Sent-Lisi kaskod épi l'Anglitè ek trapé lendépandans-li. Sa fet san goumen, san ladjè, kon an bagay ki toutafetman natirel. Depi jou-tala, pep sent-lisien an ka djoubaké red pou sa vréyé péyi'y douvan ek abo ni anlo difikilté rékolonmik, pèsonn pé pa di Sent-Lisien ka mò fen oben ka pwan kannot pa grap (kon sa ka fet Ayiti) pou chapé an lot koté.

   Sent-Lisi sé sè Matinik abo lang ofisiel li sé anglé davwa kréyol sent-lisien an pres menm parey ki ta Matinik la ek kilti popilè-a (chanté, kont kisasayésa...) pres menm-parey tou. Sé dayè pou sa ni an patjé Sent-Lisien ka viv Matinik ek an patjé Matinitjé ka envesti Sent-Lisi oben ka désann la pou fè touriz. An plis, liennay ant gouvelman sent-lisien an ek Kolektivité Téritorial Matinik djok toubannman.

   Ki lison Sent-Lisi pé ba nou, Matinitjé ?

  Primié lison-an sé ki sé pa grandè an péyi ka konté : ni anlo péyi ki tou piti kon Babad oben lil Moris ki ka défann kò-yo ek ni anlo péyi ki gran kon Kongo oben Bangladesh ki ka pwan fè toubannman. Déziem lison-an sé ki fok sé moun-lan ki ka mennen péyi-a onnet, fok pa yo chonjé anni ki plen poch-yo ek fè filon ba fanmi-yo oben zanmi-yo. Twaziem lison-an sé ki fok an péyi viv épi sa i ni, épi riches péyi-a ek kapasité dévlopman péyi-a. Matnik ka viv a krédi dépi an dimi-siek ek sé pa an bon bagay pies davwè jou wobiné lajan franko-éwopéyen an ké fèmen, nou ké mandé chen pen. Nou ké vansé an lanmen-douvan-an lanmen dèyè ek pétet sé Sent-Lisi ké pòté pal ba nou.

   Antouléka WOULO-BRAVO pou 40 lanné lendépandans Sent-Lisi !...

Image: 

Pages