Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price Mars
roumain
Tirolien
Alexis
Rupaire
Gratiant
Vieux
Damas
Firmin Antenor
Maunick
Perse
Maximilien LAROCHE
Hoareau
mauvois
manville
honoré
Alain Anselin

Sent-Lisi ka gloriyé 40 lanné lendépandans-li

 Sent-Lisi ka gloriyé 40 lanné lendépandans-li

   Sé jou 22 févriyé 1979 Sent-Lisi kaskod épi l'Anglitè ek trapé lendépandans-li. Sa fet san goumen, san ladjè, kon an bagay ki toutafetman natirel. Depi jou-tala, pep sent-lisien an ka djoubaké red pou sa vréyé péyi'y douvan ek abo ni anlo difikilté rékolonmik, pèsonn pé pa di Sent-Lisien ka mò fen oben ka pwan kannot pa grap (kon sa ka fet Ayiti) pou chapé an lot koté.

   Sent-Lisi sé sè Matinik abo lang ofisiel li sé anglé davwa kréyol sent-lisien an pres menm parey ki ta Matinik la ek kilti popilè-a (chanté, kont kisasayésa...) pres menm-parey tou. Sé dayè pou sa ni an patjé Sent-Lisien ka viv Matinik ek an patjé Matinitjé ka envesti Sent-Lisi oben ka désann la pou fè touriz. An plis, liennay ant gouvelman sent-lisien an ek Kolektivité Téritorial Matinik djok toubannman.

   Ki lison Sent-Lisi pé ba nou, Matinitjé ?

  Primié lison-an sé ki sé pa grandè an péyi ka konté : ni anlo péyi ki tou piti kon Babad oben lil Moris ki ka défann kò-yo ek ni anlo péyi ki gran kon Kongo oben Bangladesh ki ka pwan fè toubannman. Déziem lison-an sé ki fok sé moun-lan ki ka mennen péyi-a onnet, fok pa yo chonjé anni ki plen poch-yo ek fè filon ba fanmi-yo oben zanmi-yo. Twaziem lison-an sé ki fok an péyi viv épi sa i ni, épi riches péyi-a ek kapasité dévlopman péyi-a. Matnik ka viv a krédi dépi an dimi-siek ek sé pa an bon bagay pies davwè jou wobiné lajan franko-éwopéyen an ké fèmen, nou ké mandé chen pen. Nou ké vansé an lanmen-douvan-an lanmen dèyè ek pétet sé Sent-Lisi ké pòté pal ba nou.

   Antouléka WOULO-BRAVO pou 40 lanné lendépandans Sent-Lisi !...

Image: