Accueil

Tjwé lanp-lan

Serge RESTOG

Ou ka pichonnen mwen,

Tonnere de dieu !

Pa pichonnen mwen !

Arété pichonnen mwen.

ArétéééééÉ... !

Sa ka chatriyen mwen !

Ou ké fè mwen ri fò la, wi !

Ou pa konnet mwen lè mwen ka ri ?

Mwen pa enmen moun tatjinen mwen.

Arété !

Woy... Woy... !

Sa ki ka rivé'w ?

Sa ki ka pran'w ?

Arété, mwen di'w !

Ou ké fè mwen fè an kriz ri la.

Ou ka fè mwen tonbé léta.

Ébé... ébé... ébé...

Fout ou sirè !

Mwen pòkò té paré oswè-a, pou sa.

Tet-mwen plen épi sousi.

Ou ka tizonnen mwen.

Sa'w manjé konsa ?

Ha...!

Way... !

Arrête, mon vieux !

Ou ka rann mwen ennervé.

Ho... ! sa sa yé !

Arèté mwen di'w.

Gadé an ki léta ou ja mété mwen la a.

BooooooO... !

Gadé fout, ou trouvé tousa ou té ni bizwen an.

Mé wi doudou, mé wi.

Tjwé lanp-lan,

Tjwé lanp-lan, i ni trop limiè.

Pages