Accueil

Toupannan Bachar ka balvènen, Emmanuel ka séré

Toupannan Bachar ka balvènen, Emmanuel ka séré

   Lavi sé an bagay ki dwol kité dwol ka alé kon sé gran-nonm lan ka di. An jou, ou anlè, an lot jou, ou atè ek délè menm pli ba pasé tè. Anni gadé ki manniè la Fwans toujou minasé la Siri ek met-a-manyok li, Bachar EL-ASSAD. Dayè, yo toujou ba Méritjen pal pou sa fouté bonm nan kò péyi arab tala.

   Men, anni gadé vidéo-a ki anba artik-tala ! Ki sa nou ka wè ? Misié Bachar EL-ASSAD ka balvènen (se promener/to stroll) adan an lari kapital péyi'y, Damas, san pies kalté dog (garde-du-corps/bodyguard) ka maché kantékant bò'y pou sa pwotéjé'y pousianka tjek moun té chaché fann fwa'y. Bachar ka vansé pianmpianm anlè totwè-a kon nenpot kalté sitwayen, an chimiz senp anlè'y, ek i ka ba moun lanmen san pwan pè. Dayè, i ka rivé adan an marché éti i ka vizité sé diféran létalaj-la ek moun ka boustjilé pou fè foto épi'y.

   Nan menm lè-a, atè an Fwans, Emmanuel MACRON ka séré adan palé'y ki an latilié manblo (policiers/policemen) ka viwonnen (entourer/to surround) konsidiré misié té tjek wa ki an envazion moudong té ka minasé. I pa fouti fè kon Bachar, désann nan lari ek palé ba moun davwè si i noz fè lestonmak-tala, sé manifestan-an, éti non-yo sé "Jilé jòn", té ké anni trapé'y pa lapo tjou ek voltijé'y nan razié.  

   An jou ou anlè, an jou, ou pli ba ki tè...

Pages