Accueil

Viann ki dédou : GBH ka fouté nou adjendjen menm

Viann ki dédou : GBH ka fouté nou adjendjen menm

   GBH (Groupe Bernard Hayot) sé pli gwo sanblaj lantoupriz ki ni Matinik ek sé lantoupriz-tala ka rapòté met-a-manyok li bon lajan pis i adan lis sé 150 Fwansé-a ki pli rich la. Sé sipèmarché "CARREFOUR"-la ki tibwen toupatou a (Dillon, Cluny, Ducoskisasyésa...) sé ta GBH ek mi anvwala sé jou-tala konsomatè ki ka frékanté ta Cluny a dévouvè an vré salopté, an vakabonnajri : viann ki dédou éti sipèmarché-tala ka vann san ki sa konyen lespri pèsonn. An kalté viann nwè ki migannen épi viann wouj la ek ki CARREFOUR-CLUNY pa wont pwopozé moun achté.

   Es misié Bernard HAYOT ka pwan Neg pou kochon ? Sé an keksion nou blijé pozé kò-nou lè nou ka konstaté an bagay kon sa. Misié ka fè wol défann kilti ek penti Matinik ek lé Zantiy, kifè laplipa sé artis-la ka ajounou douvan'y, men adan menm balan-an, misié krazé pres lanmwatié mang Jénipa a pou sa konstwi an bidim sipèmarché abo divès asosiyasion, kontel l'ASSAUPAMAR, ki ka défann laliwonday Matinik té goumen kon sa.

   Sa ki pli grav-la, sé ki GBH pa ka envesti lajan'y adan pies sektè rékolonmik ki pwodiktif. Sé ayen ki adan enpowtasion i ka woulé ek pi bel kontel-la, sé ta sé sipèmarché-a. 90% machandiz ki ka vann adan yo, sé machandiz ki sòti lot bò dlo ! Kivédi sé pa an tjou-patat yo ka rapòté ba Matinik. Okontrè, yo ka fouté tet sé ti pwodiktè-nou an anba dlo, yo ka toufé yo, yo ka néyé yo.

   Men, omwens GBH sé pé respekté tibwen lo konsomatè-a ki ka pèmet li genyen etsétéra lajan-tala. I sé pé fè débriya pou ofè yo machandiz ki obidjoul, ki pa dédou. Enben, sé pa sa nou ka wè épi sa ki fini pasé CLUNY a. Bétjé ka rété Béjé adankonpowtasion'y, ki nou lé ki nou pa lé !

 

Bwet-a-mo :

 

Abo : bien que.

Dédou : avarié.

Goumen : (se) battre.

Kifè : ce qui fait que.

Kisasayésa : etc.

Konpowtasion : comportement.

Kontel : exemple.

Laliwonday : environnement.

Met-a-mannyok : patron.

Migannen : mêler ; mélanger.

Obidjoul : correct ; convenable.

Rékolonmik : économique.