Accueil

Wawet pa ka moli pies : mi léta lavil Trinité !

Wawet pa ka moli pies : mi léta lavil Trinité !

   Ou sé di wawet-la ka pwan plézi fè lafet épi tet moun toubannman : an jou, i ka anni simayé toupatou épi lè landimen, disparet ka anni pwan'y konsidiré tjek zonbi té ba'y lod foutémwalikan. Kifè moun pa sav kiles dispozision pou pwan épi yo ! 

     Abo komin Wobè mété filet pou sa baré yo ek abo yo pa ka rivé anlè bòdaj lanmè-a ankò, lodè-a sitelman fò ek sé vié gaz-la i ka ladjé a lè zot wè i ka pouri sitelman mové (yo ka dérayé frijidè, machin-a-lavé, owdinatè kisasayésa...) ki moun kartié Pontaléri lévé égri ek yo koré lawout lè Emmanuel MACRON té vini Matinik lasimenn pasé.

      Ki sa pou fè ?

      Pèsonn pa pli sav pis siantifik ki siantifik yo menm poko sa espitjé nou koté wawet-la sòti ek poutji i ka anni dévidé asou kot Matinik kon sa dépi yonndé tan. Matinik ek pliziè dot zil adan Karayib la. Dé sèten ka di sé pa koté péyi Brésil i sòti ; dot ka di'w sé pito koté Lanmè Sargas. Men yo pies-la pa ka pwopozé pies solision ki sérié jik atjèman.

     Kifè sé bòdaj lanmè Trinité wawet-la touvé pou i anvayi !...

Image: 

Pages