Accueil

YE, YO TE KA VREYE LABOU KONT CHABEN, JODI-JOU, SE YO KI PLI KONTAN !

YE, YO TE KA VREYE LABOU KONT CHABEN, JODI-JOU, SE YO KI PLI KONTAN !

   Tout moun ka chonjé ki manniè Konsey Réjional, anba lopsion S. LETCHIMY, té enkapab fini nefté ansien Matènité Rèdout la.

  Lidé-yo sé té mofwazé Matènité-a adan an "Lisé transit" pou sa risivwè zélev ek anségan Lisé Chelchè annatandan lisé-tala té rikonstwi. Men, magré panno-a ki té douvan chantié-a té matjé "FIN DES TRAVAUX : JUILLET 2013", yo pa rivé bout travay-la. Juiyé 2014 rivé, yo pa rivé bout li non pli ! Juiyé 2015 rivé, yo toujou pa rivé bout-li ! Epi primié éleksion téritorial rivé ek PPM ped yo. Sé "Gran Sanblé pou Ba Péyi-a an chans" ki trapé pouvwè-a.
  A lè-tala, CHABEN désidé an lot bagay : mété zélev ek anségan Lisé Chelchè adan konténè klimatizé asou tè Lisé Lapwent dé Neg. Manman ! Adan an batzié, yonndé pwofésè koumansé vréyé labou. Yo ay douvan lé média. Yo fè manifestasion. Yo jis di CHABEN té lé fini épi ras Lisé Chelchè davwè, nan tet-li, sé té an lisé ba "yich ti-boujwa". Mé CHABEN pa moli ba yo ek yo té blijé ay Lapwent dé Neg.
  Pannan tan-an nouvo Lisé Chelchè a vansé gran balan. 8 batiman ki za pres fini ek pétet i pé wouvè pou larantré septanm 2020. Yonndé anségan vizité chantié-a jòdi-a ek yo déklaré yo kontan toubannman. Yo za bliyé yo té vréyé bon labou kont CHABEN ! Neg pa ni mémwè kon tipawol-la ka di...Ni yonn ki jis pousé bouchon-an pli lwen : i di kon sa FOK lisé-a wouvè an septanm ka vini a. Es fok ri sa ?
  Antouléka, yo pa janmen manifesté kont LETCHIMY lè zot wè i té enkapab fini nouvo lisé-a an juiyé 2013, an juiyé 2014 ek an juiyé 2015. Yo pa janmen wouvè bouch-yo pou di an patat. Yo pa janmen ay asou lé média pou dénonsé sisi-sila.
  Wé, neg, mi péyi, ti Matinik tala !...
Image: 

Pages