Accueil

Yo ka chigné pou 5 éwo APL, men sé yo menm ki ka...

Yo ka chigné pou 5 éwo APL, men sé yo menm ki ka...

   Asou latè Bondié-tala, moun vréman komik. Lè ou ka katjilé asou konpowtasion-yo, ou blijé mandé kò'w délè es yo dekdek, es sé wol yo ka fè wol oben es sé makak yo anni makak toubanman. Kontel pou zafè transfè foutbalè brézilien an yo ka kriyé NEYMAR la adan pi bidim kleb fwansé a yo ka kriyé PSG. Falé té wè lanmannè sé sipòtè étjip-tala té anlè lè yo anonsé nov-la. Falé té wè yo fè an vidé kannaval pou montré ki manniè yo té kontan !

   Kon tout moun sav, laplipa sipòtè étjip foutbol sé pa ni gwotjap ni menm titjap. Sé moun pep-la kivédi travayè, moun ka djoubaké san-manman dépi 1é janvié pou rivé jik 31 désanm ek ki ka risivwè an lanmonné-kod an bout mwa-a. Kidonk sé moun-tala ka pwan bon fè anba sistenm kapitalis la ek yo té dwet okontrè rifizé admet ki yo ka péyé an boug ka shouté adan an boul sitelman lajan. Boug-tala ké genyen adan yon sel lanné sa yo, yo ké genyen adan tout lavi-yo kivédi apré 42 lanné travay !!!

   Awa ! Okontrè, yo kontan sa ek yo ka fè vidé.

   Kantapou pri sé biyé-a pou sa gadé an match, anni gadé tablo-a ki ka ilistré artik-tala : pou PSG sa kay di 30 éwo jik a 200 éwo silon model plas-la. Es sé chak simenn ki ni match ! Kivédi lè an moun désidé achté plas-la ki mwen chè-a, i ka dépansé 120 éwo chak mwa !!!

   Mé sé sé menm moun-tala ki ka chigné, ki ka mété pléré atè davwè MACRON tiré 5 éwo asou APL asou'y. Pff !...

Image: 

Pages