Accueil

Yo ka fèmen timanmay adan kaloj konsidiré sé zannimo

Yo ka fèmen timanmay adan kaloj konsidiré sé zannimo

   Sa ki ka woulé sé jou-tala atè lé Zéta-Zini té pou lévé tjè tout moun oliwon latè : zafè manblo (police) méritjen an ka séparé timanmay di paran-yo ki sé moun-vini (migrant) ek mété yo adan dé kalté gran kaloj akwèdi sé timanmay-tala té zannimo moundong (sauvage/wild) toubannman.

   Ki manniè an péyi, ki manniè an pep ki ka prétann kò'y pli sivilizé pasé lézot pé konmet an vakabonnajri kon sa ?

   Lè ou gadé, sa ka fè etsétéra tan bagay-tala ka woulé adan an péyi yo ka kriyé Izrayel ek djol tout moun koud. Ni pasé 4.000 ti Palestinien, ki poko majè, adan sé lajol izrayélien an ek yo pa ni dwa kontré paran-yo. Tout moun ka chonjé jenn tifi chivé kalazaza (blond) a ki té fouté an solda izrayélien an kalot douvan tout kaméra davwè boug-la té ka malmennen lamatè'y. Tribinal izrayélien-a pa kalanjé (hésiter/to hesitate) pou fouté ti manzel 3 lanné lajol !!!

   Pou déviré asou lé Zéta-Zini ek sa ka woulé la-a, Donald TRUMP, met-a-manyok péyi-a, pé ni kalté konpowtasion-tala davwè lagoch an banbanm (déroute/thrashing) adan pres tout sé péyi l'Anmérik an mitan ek l'Amérik di sid la. Ki l'Arjantin ki Brézil ki Chili ki Nikaragwa ek lasimenn pasé Kolonbi, sé ladwet ki ni van-dan-vwel ek ki ka trapé pouvwè-a. Rété anni (seulement/only) Bénézwel, Bolivi ek Kiba, mé sitiasion lagoch adan sé péyi-tala pa djè djok.

   An lot espikasion sé ki atè lé Zéta-Zini menm, sa yo pé kriyé lagoch kivédi Parti Démokrat la ped anlo fos dépi Barack OBAMA pa met-a-manyok péyi-a ankò. Sa vré ki ni yonndé moun ka vréyé labou kont zafè séparé timanmay moun-vini di paran-yo, mé lavwa-yo pa sifizanman mapipi (puissant/powerful) pou sa blijé TRUMP bokanté (changer/to change) larel asou poblenm-tala. Lavwa-yo sitelmann flègèdè ki TRUMP tiré lé Zéta-Zini di an sikti (structure) lé Nasion-Ini ki pòtalan (important) toubannman : Konsey Dwa Moun.

   Kidonk sa pou fè ? Rété bra balan ? Rété djol maré ?  Oben chak adan nou, adan lavi tou lé jou'y, koumansé pwan séraj sé Méritjen an kivédi boykoté Coca-Cola, McDo, Hollywood kisasayésa..., pa ay pasé vakans Miami ek sispann liennay (relation) épi Méritjen.

   YES WE CAN !...

Pages