Accueil

YO KA LADJE BETJE MEN, YO LE MARE NEG !

YO KA LADJE BETJE MEN, YO LE MARE NEG !

   Kidonk lajistis fwansé ladjé Eric DE LUCY aprézavwè misié fè 4 mwa lajol.

 Si sé primié fwa adan listwè Matinik ki yo fèmen an Bétjé, yo pa djè pwan anpil tan pou rimété'y déwò. Fok nou chonjé ki ni 11 chef enkilpasion ka pézé anlè tet Eric DE LUCY, asou Alfred DE LUCY ek asou mè komin Maren, Rodophe DESIRE (PPM). Dayè, DESIRE té pou péyé 100.000 (san mil) éwo kosion avan fin mwa novanm si i pa té lé ay fè an won lajol tou. I dwet touvé lajan-tala pis i déwò toujou ek i jik prézidé lafet patwonal komin-la lot jou-a.
 Pannan lajistis fwansé ka pwan pokosion épi Bétjé ek Neg a Bétjé, i paré pou fann fwa yonndé militan ki ka goumen kont zafè klowdékòn-la éti Léta fwansé ka sanmm sa ki pa djè paré pou touvé an solision ki sérié ba'y. Sé kon sa lot jou-a, i ralé 7 militan douvan tribinal Fodfwans ! I ripòté afè-a nan mwa jwen-an, men ayen pa ka di i pé ké kondannen yo.
 Kifè, nou blijé rimatjé an bagay an fwa ankò : lajistis fwansé ka fè wol pini vakabon, moun ki ka détounen lajan, men i ka pété tjou militan ki ka goumen ba divini Matinik. Jik ki tan pep matinitjé a ké asept kalté vakabonnajri-tala ?...
Image: