Accueil

Yo ka vréyé labou kont touris ka maché tou-touni

Yo ka vréyé labou kont touris ka maché tou-touni

   Ti péyi Matinik tala, si zot wè té ni Jé Olenpik lipokrizi, i té ké genyen tout méday ki ni ek adan tout sé katégori-a. Sé kon zafè sa ki ka vréyé labou kont touris davwè dé sèten adan yo ka ponmnen tou-touni anlè sé plaj-la. 

  Ba yo, sé touris-tala ka malélivé, ka dérespekté Matinik, an ti lilet éti popilasion-an sitelman dwet nan zafè'y, sitelman sérié, sitelman kwayan ki jis JEZIKRI étonnen. Tjiiip ! Ki tan zot ké sispann fè makakri ek endigné kò-zot pou ayen. Wi, POU AYEN !
   Sa ka fè pasé 30 lanné ki klowdékòn ka prézonnen latè, lariviè ek bod lanmè Matinik, men zot pa ka di ayen, zot pa ka lévé mouch wouj kon sé isalop-la ki lotè vakabonnajri-tala. Avan sa, sé Bétjé-a té za piyé an labank yo té ka kriyé "Crédit Martiniquais" éti pres tout fonksionnè neg té ka mété lajan-yo. Lajistis pa fè yo ayen, pa ni yon sel i mété lajol, men zot pa lévé ladjè kont sa. Atè Linivèsité-nou an, ni an bann pwofésè mafiatè ki volè pasé 12 million éwo ek lajistis poko brennen ti-dwet li menmsi Ministè Lanseyman Sipérié fouté sé responsab-la déwò. Koté zot yé pou dénonsé sa ?
   Koté ?
   Nou pwan sé 3 ekzanp-tala, mé nou sé pé pwan 50 dot davwè sé tou lé jou ni vakabonnajri ek lenjistis adann ti péyi Matinik-tala men djol tout moun fèmen red-é-dri. Kontel lot jou-a, nan komin Franswa, Léta fè krazé kay an boug davwè kay-la té anlè sé 50 pa jéométrik la, mé menm Léta-tala ka rété bra balan lè sé Bétjé ka anni privatizé litoral-la pou konstwi bidim vila-yo. Ki moun ki ka révolté kont sa ?
   Kidonk vréyé labou kont dé-twa touris ki ka maché tou-touni, pa ni pli gran lipokrizi ki sa. Fèmen djol-zot titak, tonnan-di-sò !...

Pages