Accueil

Yo ka vréyé labou, men si zot wè té ni tjek référandom...

Yo ka vréyé labou, men si zot wè té ni tjek référandom...

   Erez-di-bonnè an Blan méritjen envanté an bagay yo ka kriyé Fesbouk ! Poutji ? Sé davwè sa ka pèmet dékouvè sa ki ka woulé nan tet moun, tout moun, nenpot kalté moun. Pa anni moun ki ni pouvwè oben ki ka pasé latélé. Fesbouk sé an kalté tèmomet, an kalté bawomet di lespri an popilasion.

  Kontel sé jou-tala, moun Matnik ka vréyé labou anlè Fesbouk palakoz foto-a ki ka ilistré artik-la zot la ka li a. Foto-a ka montré an sanblé ki fet adan Préfekti Matinik ant Nicolas HULOT, minis lékoloji fwansé a, ek dives reskonsab sèvis Léta fwansé atè Matinik. Kon tout moun pé konstaté : tout sé reskonsab-tala sé Bétjé-Fwans oben "Métwo" kon nou simié di jòdi-jou.

   Oti poblem-la ?

   Matinik sé an péyi ki fwansé. Drapo fwansé, lalwa fwansé, lajistis fwansé, lékol fwansé kisasayésa...ka woulé adan péyi-a kidonk sa toutafetman nowmal ki sé pa Matinitjé ki reskonsab sèvis Léta fwansé. Lè ou alé adan an réjion la Fwans, kontel Nowmandi oben Pwatou, es tout moun ki reskonsab sé Nowman oben Pwatèven ? AWA ! Lè ou érisi an konkou administratif, yo ka nonmen'w nenpot koté asou téritwè fwansé a oben adan sé dènié koloni-a. Yo pa blijé nonmen'w adan réjion-an éti ou natifnatal la pies. Sé kon sa Larépiblik fwansé ka fonksionnen.

   Sa ki pa dakò, mi an solision : mandé an référandom asou lendépandans Matinik. Olié nou la ka ped tan-nou ka vréyé labou, ka vréyé pié, ka fè sik ek djendjen afrikanis, annou pwan reskonsabilité-nou kon Babad, Grinad, Sen-Vensan oben Sent-Lisi fè'y !...

Pages